background

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe to grupa urządzeń zaprojektowana specjalnie do ochrony instalacji zagrożonych wybuchem m.in. w branży przemysłowej.

Wymóg ich posiadania wynika bezpośrednio z przepisów krajowych i unijnych. Istnieje kilka typów rozwiązań stosowanych w zależności od specyfikacji urządzeń, które mają być zabezpieczone.

Fabryka kosmetyków samochodowych z zabezpieczeniami od CORONA Serwis

W obliczu rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i efektywności w przemyśle jeden z producentów kosmetyków samochodowych zgłosił się do nas z zadaniem podniesienia standardów bezpieczeństwa produkcji w jego nowo powstałej fabryce. Nasi eksperci dobrali, dostarczyli i zamontowali system kontroli uziemienia i detektor gazu w jednym z kluczowych obszarów produkcji.

Czytaj dalej…

Ventex ze stali nierdzewnej – zabezpieczenie produkcji spożywczej

Współczesne procesy produkcyjne wymagają rozwiązań technicznych, które nie tylko zwiększają efektywność pracy, ale także zapewniają bezpieczeństwo personelu oraz ochronę przed nieprzewidzianymi, niebezpiecznymi zdarzeniami. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu Ventex. Zdecydował się na to jeden z producentów z branży spożywczej. Nasze prace objęły nie tylko przygotowanie projektu i dostarczenie zaworu, ale także jego montaż i uruchomienie systemu.

Czytaj dalej…

Kompleksowe dostawy paneli sterowniczych i skrzynek przyłączeniowych

Ostatnie miesiące okazały się dla nas intensywne pod względem dostawy paneli sterowniczych oraz puszek łączeniowych w wykonaniu Ex. Urządzenia wykorzystano m.in. przy modernizacji oświetlenia na istniejących instalacjach technologicznych jednego z naszych klientów. Z kolei inna, duża dostawa paneli sterowniczych dotyczyła budowy biorafinerii w Niemczech. Jak nasze urządzenia poprawiają poziom bezpieczeństwa?

Czytaj dalej…

Dyrektywa NIS2 – czy Twoja firma jest przygotowana?

Obecnie jesteśmy coraz bardziej zależni od rozwoju nowoczesnej technologii i możliwości jakie daje rozbudowany system informatyczny. Jednak wraz z wykorzystaniem jego wszechstronności i potencjału znacząco zwiększa się zagrożenie cyberprzestępczością. I to nie tylko na skalę krajową, ale całej Unii Europejskiej. W związku z tym, w zeszłym roku weszła w życie unijna dyrektywa NIS2. Dokument wprowadza szereg środków prawnych mających na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE. Kogo nowy akt prawny dotyczy?

Czytaj dalej…

Zastosowanie systemów aktywnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych jest bardzo szerokie. Razem wypracujemy najbardziej odpowiednią metodykę zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla Państwa technologii.

System tłumienia wybuchów HRD reaguje w ciągu kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, które wykryją tworzącą się wybuchową kulę ognia. Natychmiast do instalacji zabezpieczonej zostaje wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze rosnące ciśnienie reakcji utleniania zdąży wyrządzić szkody w instalacji. Sama inicjacja ładunku nie powoduje większych skoków ciśnienia (maksymalnie do 0,3 barg) i tym samym mogą być w ten sposób chronione również instalacje o małym ciśnieniu redukowanym. Ciśnienie powstałe przy inicjacji jest ponadto bardzo krótkotrwałe i wyzwalane za pomocą generatorów gazowych GCA.

Pomożemy Państwu dobrać odpowiednie zabezpieczenia m.in. dla urządzeń takich jak:  Filtry odpylające, minimalizujące pylenie,  Odkurzacze (wszystkie rodzaje),  Przenośniki kubełkowe, zgrzebłowe, taśmowe i inne,  Młyny młotkowe, węglowe, wszystkich typów i rodzajów i inne,  Zbiorniki na media sypkie oraz wiele innych aplikacji.

Schemat – systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych

System HRD (High rate discharge) są najbardziej zaawansowanymi systemami zabezpieczeń przeciwwybuchowych na świecie. W trakcie wybuchu w zamkniętej przestrzeni  przez butlę HRD jest podawany pod ciśnieniem środek, który tłumi wybuch w jego wnętrzu.

➀ Butla HRD

➁ Czujnik

➂ Szafa sterująca EPACO

➃ Butla SRD

➄ Zawór szybkozamykający

System aktywny HRD

System tłumienia wybuchów ma spełniać funkcję bezpiecznika. Musi wcześniej rozpoznać wybuch i stłumić go w jego najwcześniejszej fazie, kiedy jeszcze nie doszło do nadmiernego ciśnienia oraz wydobywania się ognia.

Tłumienie wybuchów jest preferowaną metodą, kiedy toksyczne materiały są w procesie, kiedy sprzęt jest zainstalowany wewnątrz a wyprowadzanie wybuchów jest nie do zaakceptowania ze względu na duże ryzyko płomieni.

Ważnymi zaletami aktywnych systemów przeciwwybuchowych Fike są:

  • Szeroka gama zbiorników do gaszenia, co umożliwia dobór odpowiedniego sprzętu dla danego zastosowania.
  • Specjalnie skonstruowany system działania zapewnia najszybszą reakcję, co pomaga zredukować koszty przestojów i przeglądów.
  • Dowiedziona niezawodność. Systemy tłumienia wybuchów Fike charakteryzują się niesamowicie szybkim czasem działania, przy czym są niezawodne. Systemy te brały udział w znaczących testach przeprowadzanych przez Ciba Geigy w Szwajcarii, DMT, FSA oraz Kappelrodeck.
  • Systemy tłumienia wybuchów zostały tak zaprojektowane aby ich komponenty wymagały jak najmniej przeglądów i były zarazem łatwe do serwisowania.
  • Do wyboru jest bardzo szeroka gama komponentów, które mogą być tak komponowane aby najlepiej odpowiadały charakterystyce produktu i miejsca gdzie będą stosowane. (pyły, wybuchowe gazy, złożone mikstury).

Czujnik optyczny IREX

Czujnik Fike składa się z fotodiody zainstalowanej w obudowie ze stali nierdzewnej. Detektor działa na różnice radiacji spowodowane utlenianiem w postaci iskier lub płomienia, które przemieszczają się w pobliżu detektora.

Wykrywa światło wybuchu w jego wczesnej fazie oraz przekazuje do centralki sterującej, która uruchamia system słumienia i odsprzęganie wybuchu.

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Czujnik ciśnienia CEREX

Czujnik Fike jest tak skonstruowany, aby mierzyć w pracy ciągłej ciśnienie wewnątrz obszaru, który stanowi zagrożenie. Czujnik wybuchów składa się z elementu ceramiki, która pozwala mu na pracę w najcięższych warunkach i czyni go odpornym na korozje i zapewnia długotrwałą stabilną pracę. 

Wykorzystując technologie ASIC czujnik odbiera i monitoruje z wysoką dokładnością ciśnienie, kompensując dane i filtrując błędy. 

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Szafa sterująca EPACO

Szafa sterująca aktywnym systemem tłumienia i odsprzęgania wybuchu. Systemy sterowania są rozbudowywane zależnie od życzeń i wymogów klienta. Ubezpieczyciel FM Global rekomenduje opracowanie odpowiedniej wizualizacji systemu zabezpieczeń ATEX, w celu ułatwienia rozpoznawania zadziałań systemu na instalacji.

Zobacz PDF kontroler EPC Zobacz PDF zasilanie PSU Zobacz PDF bateria EPC Skontaktuj się z nami

Butla odsprzegająca SRD

Ryzyko zagrożenia eksplozją w przemyśle występuje na wielu poziomach produkcji, transportu oraz składowania wybuchowych pyłów i gazów.

Znanych jest wiele metod prewencyjnych zapobiegania wybuchów, można podjąć też wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Techniki zabezpieczeń przeciwwybuchowych dzielą się na następujące klasy: odpowietrzanie wybuchów, tłumienie wybuchów oraz izolacja.

Odpowietrzanie wybuchów oraz tłumienie wybuchów są stosowane dla zamkniętych brył, aby zabezpieczyć je przed nadciśnieniem.

Izolacja wybuchów ma na celu zapobieganie propagacji wybuchów. Poprzez zastosowanie izolacji efekt eksplozji jest ograniczony do sprzętu, gdzie eksplozja ma miejsce.

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Zawór szybkozamykający FAV

Zawór izolacji wybuchów Fike jest kluczowym elementem w mechanicznej izolacji wybuchów. Natychmiastowe zamknięcie, czyni go fizyczną barierą, przez którą nie może przejść ogień.

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Klapy przeciwwybuchowe | Płyty bezpieczeństwa | Panele dekompresyjne

Klapy przeciwwybuchowe zwane również panelami dekompresyjnymi lub płytami bezpieczeństwa to urządzenia zabezpieczające stosowane w zakładach przemysłowych w celu obniżenia ciśnienia w przypadku wybuchu wewnętrznego. Są one instalowane na urządzeniach takich jak zbiorniki magazynowe czy zbiorniki procesowe. Panele są zaprojektowane tak, aby pękły przy wcześniej określonym ciśnieniu, uwalniając bezpiecznie energię wybuchu do atmosfery i zmniejszając ryzyko uszkodzenia otaczających urządzeń. Panele są zazwyczaj wykonane z metalu lub innych trwałych materiałów i są testowane pod kątem spełnienia standardów przemysłowych w zakresie wytrzymałości i niezawodności.

Do głównych zalet klap przeciwwybuchowych należy ich niezawodność oraz niskie koszty zakupu i eksploatacji w porównaniu z innymi systemami zabezpieczeń.

działanie klapy przeciwwybuchowej

CORONA posiada w swojej ofercie bogaty wybór membran przeciwwybuchowych FIKE, dedykowanych dla wszystkich gałęzi przemysłu (również dla przemysłu spożywczego, dla którego posiadamy gamę produktów spełniających wysokie wymagania sanitarno – higieniczne, a ich unikalna konstrukcja pozwala na przystosowanie do procesów CIP i SIP).