background

Przewody uziemiające

Przewód uziemiający to kluczowy element systemów ochrony przeciwporażeniowej, służący do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z metalowych zbiorników, beczek oraz cystern podczas załadunku i rozładunku.

Przewody uziemiające EX

Wysokiej jakości przewody uziemiające EX są niezbędne w miejscach, gdzie występuje duże natężenie pola elektrostatycznego, takich jak laboratoria, fabryki, serwerownie, a także w transporcie. W szczególności, uziemienia elektrostatyczne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas transportu paliw i substancji chemicznych w cysternach, zarówno w pociągach, jak i ciężarówkach. Bez właściwego uziemienia, iskry powstające w wyniku nagromadzenia ładunków elektrostatycznych mogą prowadzić do wybuchów i pożarów, stwarzając poważne zagrożenie dla życia i mienia.

Wybierając odpowiednie przewody uziemiające, warto zwrócić uwagę na ich wytrzymałość, przewodność oraz zgodność z normami bezpieczeństwa. Inwestycja w skuteczny system uziemienia elektrostatycznego jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa operacji w różnych branżach, w tym w transporcie i logistyce materiałów niebezpiecznych.

Zasady stosowania przewodów uziemiających

1. Dobór przewodów
Przekrój przewodu uziemiającego powinien być odpowiedni do przewidywanego prądu zwarciowego i powinien spełniać wymagania norm, np. PN-EN 62305. Przewody uziemiające powinny być wykonane z materiałów dobrze przewodzących, takich jak miedź, aluminium lub ich stopy, które są odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
2. Instalacja przewodów
Przewody uziemiające powinny być prowadzone najkrótszą możliwą drogą do punktu uziemienia, aby zminimalizować impedancję. Przewody powinny być zamocowane w sposób stabilny i trwały, unikając naprężeń mechanicznych i zginania, które mogą prowadzić do uszkodzeń. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody powinny być zabezpieczone, np. poprzez umieszczenie ich w osłonach lub rurach ochronnych.
3. Ochrona przed korozją
W środowiskach narażonych na działanie czynników korozyjnych przewody powinny być odpowiednio izolowane i zabezpieczone przed korozją. Preferowane jest używanie materiałów odpornych na korozję, takich jak miedź lub aluminium, a także stosowanie powłok ochronnych.
4. Połączenia
Wszystkie połączenia przewodów uziemiających muszą być solidne, trwałe i odporne na korozję. Połączenia mogą być wykonane przez spawanie, lutowanie, zaciskanie lub śruby. Po zainstalowaniu połączeń należy przeprowadzić testy ciągłości elektrycznej, aby upewnić się, że przewód uziemiający jest poprawnie podłączony.
5. Kontrola i konserwacja
Przewody uziemiające powinny być regularnie kontrolowane pod kątem stanu technicznego, ciągłości elektrycznej oraz braku korozji lub uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przewody powinny być niezwłocznie naprawione lub wymienione na nowe.
6. Zgodność z normami i przepisami
Instalacja przewodów uziemiających musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami, takimi jak PN-EN 62305 (ochrona odgromowa) oraz lokalne przepisy budowlane i elektryczne.
7. Specjalne warunki
W specjalnych warunkach środowiskowych, takich jak strefy zagrożenia wybuchem, wilgotne środowiska czy miejsca o dużym zasoleniu, mogą być wymagane specjalne przewody i dodatkowe środki ochronne.

Jednożyłowy, spiralny przewód uziemiający

Jednożyłowy, spiralny przewód uziemiającySpiralny, jednożyłowy przewód uziemiający wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada specjalniewzmocnioną powłokę odporną […]


Sprawdź szczegóły

Dwużyłowy, spiralny przewód uziemiający

Dwużyłowy, spiralny przewód uziemiającyDwużyłowy, spiralny przewód uziemiający posiada specjalnie wzmocnioną powłokęodporną na większość czynników chemicznych […]


Sprawdź szczegóły

Prosty przewód uziemiający

Prosty przewód uziemiający Prosty przewód uziemiający wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada specjalnie wzmocnioną powłokę odporną […]


Sprawdź szczegóły

Przewody uziemiające na szpuli EX

Przewody uziemiające na szpuli EX Szpula uziemiająca jest alternatywą dla prostych oraz spiralnych przewodów uziemiających. […]


Sprawdź szczegóły