background

Wpusty kablowe

Wpusty kablowe to urządzenia elektryczne służące do ochrony przewodów elektrycznych dla stref zagrożonych wybuchem z szerokim zastosowaniem.

Wpusty kablowe

Wpusty kablowe

Wpusty kablowe to urządzenia elektryczne, które służą do ochrony przewodów elektrycznych w miejscach zagrożonych wybuchem. Wpusty te zawierają specjalne materiały, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się iskier i łuków elektrycznych, co mogłyby spowodować wybuch. Wpusty kablowe dla obszarów niebezpiecznych stosuje się głównie w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, naftowym oraz w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu ze względu na obecność łatwopalnych gazów, cieczy lub pyłów.

Czym jest Wpust kablowy w wykonaniu Ex?

Wpusty kablowe są ważnym elementem instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych i pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności instalacji. W obszarach niebezpiecznych, w których występują łatwopalne gazy, pary, ciecze lub łatwopalne pyły, instalacje elektryczne muszą spełniać surowe wymagania bezpieczeństwa, aby zapobiec ryzyku wybuchu lub pożaru. Wpusty kablowe są ważnym elementem tych instalacji, ponieważ zapewniają bezpieczne i niezawodne połączenie między kablem a sprzętem elektrycznym.

Co robi wpust kablowy w wykonaniu Ex?

Celem wpustów kablowych jest ochrona kabla i otoczenia przed potencjalnymi zagrożeniami, jednocześnie zapewniając, że obwód elektryczny jest kompletny.

Gdzie wpust kablowy ma zastosowanie w wykonaniu Ex?

Wpusty kablowe mają zastosowanie w przemyśle przetwórczym lub tam, gdzie potrzebna jest ochrona przed zagrożeniami takimi jak wybuchy lub wysokie temperatury. Wpusty kablowe są montowane mechanicznie w taki sposób, że kabel zostaje uszczelniony, zapewniając uziemienie do wewnętrznej obudowy, co zwiększa wytrzymałość mechaniczną połączenia kablowego i zapobiega utracie kontaktu podczas obecności wibracji w kablu. Są one również znane jako dławnice kablowe.

Jakie są rodzaje wpustów kablowych w wykonaniu Ex?

Istnieje kilka rodzajów wpustów kablowych odpowiednich dla obszarów zagrożonych wybuchem, w tym m.in:
1. Wpusty kablowe w wykonaniu Ex e:
Wpusty kablowe Ex e są projektowane do użytku w obszarach, w których występują wybuchowe gazy lub pyły. Wpusty te mają wysoki poziom izolacji elektrycznej i zapewniają bezpieczne połączenie mechaniczne między kablem a sprzętem.
2. Wpusty kablowe w wykonaniu Ex d:
Wpusty kablowe Ex d są projektowane do użytku w obszarach, w których występują łatwopalne ciecze. Wpusty te są wykonane z materiałów, które są odpornymi na płomienie, i zapewniają bezpieczne połączenie mechaniczne między kablem a sprzętem. 

Jak wybrać odpowiednie wpusty kablowe dla obszarów zagrożonych wybuchem?

Aby wybrać odpowiednie wpusty kablowe dla obszarów niebezpiecznych, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
1. Klasa zagrożenia:
W zależności od poziomu zagrożenia wybuchowego, należy wybrać odpowiednie wpusty kablowe, takie jak Ex e czy Ex d.
2. Średnica kabla:
Wpusty kablowe są dostępne w różnych średnicach i należy wybrać tę, która pasuje do średnicy kabla, który jest używany.
3. Środowisko:
Należy wziąć pod uwagę środowisko, w którym wpusty kablowe będą używane, aby upewnić się, że są one odpowiednie do warunków, takich jak temperatura i wilgotność.
4. Wymagania dotyczące połączenia:
Należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące połączenia, takie jak ciśnienie i obciążenie mechaniczne, aby upewnić się, że wpusty kablowe są odpowiednie dla danej aplikacji.

Wpusty kablowe składają się z następujących elementów:

 • Punktu wprowadzenia
 • Pierścienia uszczelniającego
 • Masy wypełniającej
 • Punktu rozgałęzienia

Cechy szczególne:

 • bardzo wysoki klasa ochrony IP66/IP68 (6 -ochrona przed wnikaniem ciał stałych/ pyłów oraz 8 – stopień ochrony przed wodą)
 • do zastosowania w temperaturach od -40°C do +100°C,
 • do zastosowania w temperaturach od -60°C do +1400°C,
 • dostępne w rozmiarach: M12-M110 oraz NTP ¼” – NPT 4”

Wpusty kablowe poddawane są badaniu typu, które zawiera:

 • sprawdzanie dokumentacji z normą oraz obiektu badań z dokumentacją
 • narażenia klimatyczne i badania mechaniczne
 • badania z zastosowaniem mieszanin wybuchowych (pomiar ciśnienia odniesienia, badanie zabezpieczenia przed przeniesieniem płomienia
 • badanie termiczne
 • badanie szczelności

Standardowe wpusty kablowe

Wpusty kablowe do prawidłowego zastosowania w obszarach przemysłowych

Wpusty kablowe EMC

Wpusty kablowe dla prostych i kompatybilnych z EMC mocowań ekranowego kabla

Wpusty kablowe Ex

Wpusty kablowe do prawidłowego zastosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Najświeższe posty

Dowiedz się więcej

Sprawdź najnowsze informacje dotyczące danej grupy produktowej.