background

Zawory przeciwwybuchowe

Zawór przeciwwybuchowy to urządzenie służące do izolacji wybuchu, mające mechaniczne zasuwy zapewniające, że deflagracja jest ograniczona do zbiornika, z którego pochodzi i chroni podłączone urządzenia przed i za nim.

Zawór przeciwwybuchowy izolujący od wybuchu jest urządzeniem bezpieczeństwa stosowanym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i wybuchu w procesach i obiektach przemysłowych. Jest on instalowany w rurociągach, kanałach i innych systemach przewodzących palne gazy i ciecze, a jego zadaniem jest automatyczne zamknięcie w przypadku wybuchu, zapobiegając rozprzestrzenianiu się źródła zapłonu.

Zawory przeciwwybuchowe są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i farmaceutycznym, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie, obsługę i transport substancji łatwopalnych. Stanowią one ważny element kompleksowego systemu bezpieczeństwa i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i społeczeństwa.

Zawór przeciwwybuchowy Dual-Flap Isolation (DFI)

Zawór odcinający Zawór przeciwwybuchowy DFI działa pasywnie (uruchamiany przepływem), co oznacza, że nie jest wymagana […]


Sprawdź szczegóły

Zawór przeciwwybuchowy Ventex

Pasywne zawory przeciwwybuchowe Ventex, dostarczane przez firmę Fike, są w stanie zamknąć każdy wybuch w […]


Sprawdź szczegóły