background

Zawór oddechowy zbiornika

Zawór oddechowy to specjalny typ zaworu bezpieczeństwa, który jest montowany na szczelnym zbiorniku magazynowym i instalacjach rurociągowych w celu regulacji ciśnienia wewnętrznego.

Zawory oddechowe zbiorników paliwowych stanowią bezpośrednie zabezpieczenie zbiorników oraz instalacji przed skutkami przekroczenia krytycznych wartości dopuszczalnego ciśnienia. Na zbiornikach montowane są za pomocą przyłączy kołnierzowych, o rozmiarze dostosowanym do wymaganej przepustowości i ciśnieniu otwarcia.

Wszystkie nasze zawory są projektowane i wykonane zgodnie z obowiązującym normami. Posiadamy międzynarodowe doświadczenie dostarczając zawory oddechowe w całej Europie na Bliskim Wschodzie oraz na rynkach wschodnich.

Przejdź do arkusza doboru Zobacz nasze zawory oddechowe

Dlaczego stosujemy zawory oddechowe?

Wewnątrz zbiornika może dojść do przekroczenia granicznego ciśnienia roboczego, które może nastąpić z wielu przyczyn, takich jak zmiany termiczne poprzez nadmierne nagrzewanie lub ochładzanie się zbiornika lub podczas procesu pompowania/wypompowywania medium. Taki wzrost ciśnienia lub próżni, może zaburzyć równowagę układu lub uszkodzić zbiornik, dlatego ważna jest kontrola ciśnienia i umożliwienie oddychania zbiornika, eliminując możliwość rozerwania integralności zbiornika (eksplozji) lub implozji.

Implozja jest przeciwieństwem wybuchu ze względu na kierunek działania. Podczas niej następuje  rozprzestrzenianie fali uderzeniowej w kie­runku do wewnątrz, czyli odwrotnie niż w przypadku eksplozji. W czasie tego zjawiska następuje nagłe zapadanie się mate­rii w zam­kniętym obsza­rze. Zawór oddechowy pozwala na stabilną pracę ciśnieniową podczas operacji załadunku lub rozładunku zbiornika

Jak działają zawory oddechowe?

Większość zbiorników wymaga urządzenia odpowietrzającego – napowietrzającego, które umożliwi jego kontrolowaną wentylację, aby umożliwić ucieczkę dużej objętości pary/gazów przechowywanego medium pod stosunkowo niskim ciśnieniem.

Zasysanie gazu (najczęściej powietrza), następuje podczas wypompowania medium ze zbiornika i kondensacji pary w temperaturze niższej, niż temperatura otoczenia. Wskutek tego, wytwarza się podciśnienie, które należy zniwelować, poprzez uzupełnienie gazu. Proces oddychania jest zjawiskiem odwrotnym i ma miejsce, gdy zbiornik jest napełniany i odparowuje ciecz z powodu temperatury wyższej niż temperatura atmosfery.

zawór oddechowy działanie
Rys. 1. Zasada działania zaworu oddechowego
1) odprowadzanie na zewnątrz nadmiaru gazu
2) uzupełnienie gazu wewnątrz zbiornika

Jakie są zasady prawidłowego doboru zaworu oddechowego?

Zawory oddechowe muszą spełniać dwie funkcję: chronić sam zbiornik przed różnicami ciśnienia oraz ograniczyć ilość wilgoci, która może dostać się do niego. Idealny zawór powinien pozostać szczelny, z wyjątkiem transportu gazów, kiedy powinien mieć wystarczający przepływ, aby wyrównać ciśnienie możliwie szybko. Wartość ciśnienia, dla jakiego zadziała zawór, jest regulowany przez wielkość obciążenia nałożonego na paletę/talerzyk zaworu lub siłę napięcia znajdującej się na palecie/talerzyku  sprężyny.

Dla prawidłowego doboru urządzeń niezbędna jest wiedza o parametrach procesu. Aby dobrać zawór, który odpowiednio ochroni zbiornik przed nadciśnieniem i próżnią musi znać następujące elementy:

  • Nadciśnienie/podciśnienie, które wytrzyma zbiornik bez deformacji i przecieków.

Ten parametr określa ciśnienie, przy którym zawór musi osiągnąć swój znamionowy przepływ.

Należy również zastosować współczynnik bezpieczeństwa, ustawiając wymagane ciśnienie przepływu poniżej punktu odkształcenia zbiornika. Większość zbiorników może wytrzymać znacznie większe nadciśnienie niż podciśnienie, lecz zbyt duża różnica między ustawieniami nad i podciśnienia może spowodować problemy z konstrukcją zaworu i zwiększone koszty.

  • Ciśnienie wewnątrz zbiornika
  • Ciśnienie/podciśnienie zadziałania zaworu oddechowego
  • Rodzaj medium w zbiorniku
  • Wielkość przyłącza do zaworu
  • Wartość przepływów dla tłocznia i ssania produktu

Jakie są typy zaworów oddechowych i czym się różni ich zastosowanie?

Różnorodność stosowanych zaworów zależy nie tylko od rodzaju medium, zbiornika, ale również znaczenie ma zakres ciśnień oraz parametry konstrukcyjne.

  • Zawory nadciśnieniowe mają za zadanie odprowadzić na zewnątrz zbiornika nadmiar gazu, zapobiegając powstaniu eksplozji.
  • Zawory podciśnieniowe, które mają za zadanie uzupełnić wewnątrz zbiornika niedobór gazu, zapobiegając w ten sposób powstaniu implozji.
  • Zawory nadciśnieniowo-podciśnieniowe, które są hybrydą i zabezpieczają zbiornik zarówno przed implozją jak i eksplozją.
  • Zawory oddechowe z przerywaczami płomienia, które chronią zbiornik przed dostaniem się płomienia do jego wnętrza.

Parametry techniczne

• zakres rozmiarów od DN 25 do DN 400,
• nastawy ciśnienia otwarcia od 2 mbar do 500 mbar,
• materiały wykonania aluminium, stal węglowa, stal nierdzewna, hastelloy, tworzywowe.

Dodatkowe rozwiązania

Oferujemy również specjalne zawory z kołnierzem wylotowym do odprowadzania oparów produktu do rurociągu zbiorczego (rurociąg ten należy zabezpieczyć indywidualnie). Takie rozwiązanie daje możliwość odzysku oparów lub zabezpieczenie przed przedostaniem się niebezpiecznych substancji do atmosfery.

Firma CORONA od 1991 roku działa wspólnie z firmą Valwo renomowanym niemieckim dostawcą certyfikowanych i zgodnych z ATEX zaworów oddechowych w kombinacji z przerywaczami ognia. Przerywacze ognia dobierane są indywidualnie dla zastosowania i projektu. Dobór typu bazujący na przepływach i odpowiedniej grupie wybuchowej (MESG minimum safety gap). Przez ostatnie 30 lat wyposażyliśmy duże bazy paliw (m.in. OLPP), polskie rafinerie takie jak Lotos i Orlen oraz inne mniejsze i większe zakłady.

Arkusz przeznaczony jest tylko dla jednego rozmiaru zaworu oddechowego. Jeżeli u Państwa jest więcej rozmiarów, wtedy proszę wypełnić arkusz dla każdego rozmiaru zaworu oddechowego.

(This sheet is only for one breathing valve size. If you have more sizes, then you need to make one sheet for each breathing valve size)

Informacje kontaktowe:
(Contact details)


(Name and surname)
(Company name)
(Is the customer require specific size of valve?)

Zawór oddechowy – specyfikacja techniczna:
(Breather valve – technical specification)


(Nominal size DN)
(Quantity)
(Breather valve with flame arrestor?)
(Do you know values of outbreathing and inbreathing in total for storage tank?)
(Outbreathing total, m³/h)

*dla zbiornika / for storage tank

(Inbreathing total, m³/h)

*dla zbiornika / for storage tank

(Pumping-in-rate, m³/h)

*dla zaworu oddechowego / for breather valve

(Pumping-out-rate, m³/h)

*dla zaworu oddechowego / for breather valve

Zbiornik – wymiary całkowite:
(Storage tank – overall dimensions)


(Volume of the storage tank – m³)
(Diameter, m)
(Height, m)
(Insulation thickness, mm)
(Insulation material type)
(Type of storage tank)
(Operating temperature)
(Housing material – aluminum, carbon steel or stainless steel 316)
(Medium)
(Explosion group – optional)
(Opening pressure, mbar (mm of water column))

*Standardowa wartość + 35 mbar / Standard value + 35 mbar

(Opening vacuum, mbar (mm of water column))

*Standardowa wartość -2,5 mbar / Standard value -2,5 mbar

(Additional Information – optional)

Wyślij w PDF / Send as PDF

Create and send PDF

Zawór oddechowy z przerywaczem płomienia

Modułowy zawór oddechowy z przerywaczem płomienia typu Tornado Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w […]


Sprawdź szczegóły

Zawór ciśnieniowy z wylotem do atmosfery

Modułowe zawory ciśnieniowe – wylot do atmosfery Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w celu […]


Sprawdź szczegóły

Modułowy zawór próżniowy z kołnierzem wylotowym

Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w celu zapobiegania niedopuszczalnemu wysokiemu i niskiemu ciśnieniu w […]


Sprawdź szczegóły

Modułowy zawór próżniowy z wylotem do atmosfery

Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w celu zapobiegania niedopuszczalnemu wysokiemu i niskiemu ciśnieniu w […]


Sprawdź szczegóły

Modułowy zawór oddechowy z wylotem do atmosfery

Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w celu zapobiegania niedopuszczalnemu wysokiemu i niskiemu ciśnieniu w […]


Sprawdź szczegóły

Modułowy zawór ciśnieniowy z kołnierzem wylotowym

Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w celu zapobiegania niedopuszczalnemu wysokiemu i niskiemu ciśnieniu w […]


Sprawdź szczegóły

Modułowy zawór oddechowy z kołnierzem wylotowym

Zawory oddechowe są urządzeniami zabezpieczającymi opracowanymi w celu zapobiegania niedopuszczalnemu wysokiemu i niskiemu ciśnieniu w […]


Sprawdź szczegóły