background

Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych

System HRD (HRD systems) to system zabezpieczeń przeciwwybuchowych zapewniający niezawodne tłumienie wybuchów na instalacjach.

Zastosowanie systemów aktywnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych jest bardzo szerokie. Razem wypracujemy najbardziej odpowiednią metodykę zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla Państwa technologii.

System tłumienia wybuchów HRD reaguje w ciągu kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, które wykryją tworzącą się wybuchową kulę ognia. Natychmiast do instalacji zabezpieczonej zostaje wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze rosnące ciśnienie reakcji utleniania zdąży wyrządzić szkody w instalacji. Sama inicjacja ładunku nie powoduje większych skoków ciśnienia (maksymalnie do 0,3 barg) i tym samym mogą być w ten sposób chronione również instalacje o małym ciśnieniu redukowanym. Ciśnienie powstałe przy inicjacji jest ponadto bardzo krótkotrwałe i wyzwalane za pomocą generatorów gazowych GCA.

Pomożemy Państwu dobrać odpowiednie zabezpieczenia m.in. dla urządzeń takich jak:  Filtry odpylające, minimalizujące pylenie,  Odkurzacze (wszystkie rodzaje),  Przenośniki kubełkowe, zgrzebłowe, taśmowe i inne,  Młyny młotkowe, węglowe, wszystkich typów i rodzajów i inne,  Zbiorniki na media sypkie oraz wiele innych aplikacji.

Schemat – systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych

System HRD (High rate discharge) są najbardziej zaawansowanymi systemami zabezpieczeń przeciwwybuchowych na świecie. W trakcie wybuchu w zamkniętej przestrzeni  przez butlę HRD jest podawany pod ciśnieniem środek, który tłumi wybuch w jego wnętrzu.

➀ Butla HRD

➁ Czujnik

➂ Szafa sterująca EPACO

➃ Butla SRD

➄ Zawór szybkozamykający

System aktywny HRD

System tłumienia wybuchów ma spełniać funkcję bezpiecznika. Musi wcześniej rozpoznać wybuch i stłumić go w jego najwcześniejszej fazie, kiedy jeszcze nie doszło do nadmiernego ciśnienia oraz wydobywania się ognia.

Tłumienie wybuchów jest preferowaną metodą, kiedy toksyczne materiały są w procesie, kiedy sprzęt jest zainstalowany wewnątrz a wyprowadzanie wybuchów jest nie do zaakceptowania ze względu na duże ryzyko płomieni.

Ważnymi zaletami aktywnych systemów przeciwwybuchowych Fike są:

  • Szeroka gama zbiorników do gaszenia, co umożliwia dobór odpowiedniego sprzętu dla danego zastosowania.
  • Specjalnie skonstruowany system działania zapewnia najszybszą reakcję, co pomaga zredukować koszty przestojów i przeglądów.
  • Dowiedziona niezawodność. Systemy tłumienia wybuchów Fike charakteryzują się niesamowicie szybkim czasem działania, przy czym są niezawodne. Systemy te brały udział w znaczących testach przeprowadzanych przez Ciba Geigy w Szwajcarii, DMT, FSA oraz Kappelrodeck.
  • Systemy tłumienia wybuchów zostały tak zaprojektowane aby ich komponenty wymagały jak najmniej przeglądów i były zarazem łatwe do serwisowania.
  • Do wyboru jest bardzo szeroka gama komponentów, które mogą być tak komponowane aby najlepiej odpowiadały charakterystyce produktu i miejsca gdzie będą stosowane. (pyły, wybuchowe gazy, złożone mikstury).

Czujnik optyczny IREX

Czujnik Fike składa się z fotodiody zainstalowanej w obudowie ze stali nierdzewnej. Detektor działa na różnice radiacji spowodowane utlenianiem w postaci iskier lub płomienia, które przemieszczają się w pobliżu detektora.

Wykrywa światło wybuchu w jego wczesnej fazie oraz przekazuje do centralki sterującej, która uruchamia system słumienia i odsprzęganie wybuchu.

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Czujnik ciśnienia CEREX

Czujnik Fike jest tak skonstruowany, aby mierzyć w pracy ciągłej ciśnienie wewnątrz obszaru, który stanowi zagrożenie. Czujnik wybuchów składa się z elementu ceramiki, która pozwala mu na pracę w najcięższych warunkach i czyni go odpornym na korozje i zapewnia długotrwałą stabilną pracę. 

Wykorzystując technologie ASIC czujnik odbiera i monitoruje z wysoką dokładnością ciśnienie, kompensując dane i filtrując błędy. 

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Szafa sterująca EPACO

Szafa sterująca aktywnym systemem tłumienia i odsprzęgania wybuchu. Systemy sterowania są rozbudowywane zależnie od życzeń i wymogów klienta. Ubezpieczyciel FM Global rekomenduje opracowanie odpowiedniej wizualizacji systemu zabezpieczeń ATEX, w celu ułatwienia rozpoznawania zadziałań systemu na instalacji.

Zobacz PDF kontroler EPC Zobacz PDF zasilanie PSU Zobacz PDF bateria EPC Skontaktuj się z nami

Butla odsprzegająca SRD

Ryzyko zagrożenia eksplozją w przemyśle występuje na wielu poziomach produkcji, transportu oraz składowania wybuchowych pyłów i gazów.

Znanych jest wiele metod prewencyjnych zapobiegania wybuchów, można podjąć też wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Techniki zabezpieczeń przeciwwybuchowych dzielą się na następujące klasy: odpowietrzanie wybuchów, tłumienie wybuchów oraz izolacja.

Odpowietrzanie wybuchów oraz tłumienie wybuchów są stosowane dla zamkniętych brył, aby zabezpieczyć je przed nadciśnieniem.

Izolacja wybuchów ma na celu zapobieganie propagacji wybuchów. Poprzez zastosowanie izolacji efekt eksplozji jest ograniczony do sprzętu, gdzie eksplozja ma miejsce.

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami

Zawór szybkozamykający FAV

Zawór izolacji wybuchów Fike jest kluczowym elementem w mechanicznej izolacji wybuchów. Natychmiastowe zamknięcie, czyni go fizyczną barierą, przez którą nie może przejść ogień.

Zobacz PDF Skontaktuj się z nami