background

Granulatory

Dzięki granulatorom Automatik powstają tworzywa w postaci granulatu, które stosowane są powszechnie w wielu procesach przetwórstwa tworzyw.

Granulatory do tworzyw sztucznych

Współczesny świat wykorzystuje w praktycznie każdej dziedzinie tworzywa sztuczne, które podczas eksploatacji, użytkowania ulegają uszkodzeniom czy zniszczeniu. W pracach konserwacyjno-naprawczych, prowadzonych z tworzywami sztucznymi, niezmiernie istotną sprawą jest rozpoznanie, z jakim rodzajem tworzywa ma się do czynienia.

To typ tworzywa decyduje o doborze rozpuszczalnika, kleju czy lakieru, który można będzie zastosować. W przypadku zniszczenia, elementy z tworzyw sztucznych zwykle trafiają do kosza. Wiąże się to jednakże z powstawaniem ogromnej ilości odpadów – począwszy od różnego rodzaju opakowań jednorazowych, poprzez rzeczy codziennego użytku, a skończywszy na elementach maszyn, urządzeń i konstrukcji. Ponieważ tworzywa sztuczne należą do materiałów bardzo trudno podlegających procesom rozkładu, a wysypiska śmieci mają ograniczoną pojemność należy poważnie zastanowić się nad problemem ich ponownego wykorzystania.

Tworzywa w postaci granulatu są stosowane powszechnie w wielu procesach przetwórstwa tworzyw, w których wykorzystuje się przede wszystkim jednoślimakowe układy uplastyczniające. Wytłaczanie z granulowaniem na ciepło polega na wytłoczeniu wielu jednakowych prętów tworzywa o małej średnicy z natychmiastowym ich cięciem obrotowym nieswobodnym na krótkie odcinki. Cięcie wytłoczyny i ochładzanie granulatu może odbywać się w komorze tnącej głowicy granulacyjnej w strumieniu powietrza lub w wodzie. Wybór odpowiedniego procesu granulowania zależy głównie od właściwości reologicznych i cieplnych polimeru, wydajności, zużycia energii elektrycznej, niezawodności procesu i kwestii zużycia poszczególnych elementów linii technologicznej, a także od przewidywanego zastosowania otrzymanego granulatu.

Granulator SPHERO

Podwodny system granulacji SPHERO® przeznaczony jest przede wszystkim w produkcji tworzyw termoplastycznych i produkcji kulistego granulatu. Ten bardzo elastyczny system jest stosowany przy wytwarzaniu surowców, mieszanek, przedmieszków, tworzyw sztucznych, termoplastycznych elastomerów, klejów topliwych i w obszarze recyklingu.


Sprawdź szczegóły

Granulator M-USG

Podwodny nitkowy system granulacji M-USG® jest stosowany przy produkcji nieprzetworzonych polimerów już od dziesięcioleci na całym świecie. Niezwykle elastyczny system gwarantuje wysoki poziom dostępności do instalacji, zwłaszcza przy pracy ciągłej, a także spełnia bardzo wysokie wymagania w zakresie jakości cylindrycznego granulatu.


Sprawdź szczegóły

Granulator P-USG

Wyprodukowany przez Automatik Plastics Machinery podwodny system nitkowej granulacji P-USG® jest przeznaczony głównie do niskoprzepustowej produkcji nieprzetworzonych polimerów oraz znajduje zastosowanie w obszarze recyklingu. Prostota konstrukcji nie wpływa na stabilność procesu oraz jakość granulatu, a także redukuje do minimum problem z ustawieniem maszyny.


Sprawdź szczegóły

Granulator BAOLI S

Sprawdzony granulator wytwarzający cylindryczne pellety najwyższej jakości, również w rozmiarze mikro. Jego główne zastosowanie to cięcie na sucho nici mieszanek i przedmieszek. Urządzenie sprawdzone i używane przez setki klientów w Chinach.


Sprawdź szczegóły

Granulator BAOLI 3

Kompaktowy podwójnie łożyskowany granulator, służący do cięcia na sucho materiału w cylindryczny pellet. Jakość otrzymanego materiału, pozwala na bezproblemowe dalsze go przetwarzanie. Urządzenie jest w pełni konfigurowalne i integrowalne z istniejącymi już liniami produkcyjnymi.


Sprawdź szczegóły

Granulator PRIMO S

Z powodzeniem stosowany przez setki klientów, sprawdzony system WSG cięcia na sucho systemy granulatorów Primo S produkować może najwyższej jakości pelet walcowany lub mikroziarniste mieszanki przeznaczone do dalszego przetwórstwa


Sprawdź szczegóły

Granulator PRIMO PLUS

Materiał wrzutowy i końcowy jest natychmiast granulowany i może zostać z powrotem przetransportowany do procesu wytłaczania. Zminimalizowanie odpadków i strat materiałowych niemal do zera prowadzi do znacznych oszczędności w procesie produkcji.


Sprawdź szczegóły

Granulator DROPPO

Głównym przeznaczeniem zrzutowego systemu granulacji DROPPO® wyprodukowanego przez Automatik Plastics Machinery jest wytwarzanie doskonale jednorodnego bezpyłowego granulatu. Do procesu chłodzenia i krzepnięcia można użyć powietrza, azotu lub wody – tak więc system ten można dostosować do różnych potrzeb klientów.


Sprawdź szczegóły

Granulatory AERO CENTRO DURO

Wydajne suszenie granulatu jest gwarantem wysokiej jakości. Jako że różne rodzaje granulatu mają różne właściwości, obowiązkowa jest optymalizacja procesu osuszania.


Sprawdź szczegóły