background

Granulator DROPPO

Responsive image

Zrzutowy system granulacji stosowany do uzyskania doskonale kulistego wolnego od kurzu granulatu

Zakres zastosowań:

Zrzutowy system granulacji DROPPO® jest idealny do zastosowania dla niskolepliwych rozropów oraz cieczy, których lepkość jest mniejsza od 500 mPas:

 • preproduktów tworzyw sztucznych, np.:
  • dimetylotereftalan,
  • bisfenol A,
  • bezwodnik kwasu maleinowego,
  • karbamid
 • niskolepliwych tworzyw sztucznych, np.:
  • PET
 • dodatków w przemyśle tworzyw sztucznych, np.:
  • lekkich i gorących stabilizatorów,
  • smarów,
  • środków czynnych
 • substancji aktywnych w przemyśle spożywczym i w produkcji przypraw, np.:
  • produkty zamknięte hermetycznie

Granulatory DROPPO® – Korzyści:

 • Idealny dla materiałów o niskiej lepkości i dla cieczy
 • Uzyskanie idealnie kulistego bezpyłowego granulatu jest zagwarantowane poprzez równomierny transport materiału oraz dzięki wysokiej gęstości nasypowej składania, jak również dokładnemu dozowaniu w dalszej części procesu
 • Jednostka zrzutowa może być zintegrowana z istniejącymi już liniami, takimi jak na przykład wieże natryskowe itp.
 • wysoka rentowność uzyskana poprzez zredukowanie poboru energii oraz małe zapotrzebowanie na siłę roboczą
 • Szybkie i proste przestawienie na inną produkcję
 • Brak możliwości mechanicznego zużycia

Zasady działania systemu DROPPO®:

Niskolepliwa substancja lub ciecz jest wyładowywana z podajnika (1), przefiltrowywana (2), a stamtąd przetransportowywana do urządzenia zrzutowego (3). Tam produkt jest rozprowadzany na płytę matrycy i przetłaczany przez koncetrycznie rozmieszczone otwory matrycy (4). W wyniku działania drgań harmonicznych z sustancji oddzielane są nadzwyczaj jednorodne krople. Napięcie powierzchniowe formuje krople w doskonałe kule podczas swobodnego opadania. Podczas opadania krople te są poddane procesowi krzepnięcia (5) przechodząc przez warstwę gazu chłodzącego (powietrze, azot). Można to także uzyskać poprzez ich zanurzenie w wodzie. Zakrzepnięte krople DROPPO są transportowane do dalszej przeróbki (6). Medium chłodzące jest filtrowane, doprowadzane do odpowiedniej temperatury i ponownie włączane do obiegu (7)

Opis:

Automatik Plastics Machinery oferuje doskonałe rozwiązanie dla Twoich indywidualnych wymagań: DROPPO Mini do działu rozwoju oraz do zastosowania w laboratorium, DROPPO 50 stosowany przy małych oraz średnich liniach produkcyjnych oraz DROPPO 300 dla dużych produkcji. Urządzenie badawcze DROPPO Mini pozwala sprawdzić i przygotować odpowiednie parametry procesu przed rozpoczęciem pełnowymiarowej produkcji. Umożliwia także wyprodukowanie próbnej partii materiału. Urządzenie wyposażone jest w wymienialną jednootworową matrycę i pozwala na wykonanie znacznej ilości testów posiadając tylko trzech litrów materiału. DROPPO Mini jest doskonałym uzupełnieniem systemu DROPPO używanemu do pełnowymiarowej produkcji.

Responsive image