background

Detekcja iskier

Detektory iskier monitorują ścieżki w sieci przewodów, które mogą się zapalić - kurtyna wody nie pozwoli się rozszerzyć ogniu.

Detektory iskier systemy detekcji iskier

Skuteczny detektor iskier, który monitoruje wszystkie potencjalne ścieżki w sieci przewodów, w których może się pojawić iskra lub żar. Po wykryciu iskry lub niedopałka stawiana jest kurtyna wody, przez którą te muszą przejść. Każdy główny układ kanałów jest uważany za strefę ochronną. Jeśli odpylacz ma tylko jeden kanał główny, wtedy wymagana jest tylko jedna strefa.

Systemy detekcji iskier / żaru najczęściej stosuje się dla zabezpieczenia urządzeń tnących, przenośników taśmowych czy linii transportu pneumatycznego materiałów sypkich (np. wióry, trociny, włókna celulozowe), gdzie występuje ryzyko eksplozji lub zapłonu.

Nasz System złożony jest z takich elementów, jak:

Detektor, bardzo czuły na promieniowanie cieplne emitowane przez rozgrzane lub płonące cząsteczki. Detektor otrzymuje sygnał optyczny, który zamienia na sygnał cyfrowy.Ten z kolei jest przekazywany do szafy sterującej, w której jest przetwarzany i przekazywany do systemu gaśniczego w celu uruchomienia dyszy.

Detektory iskier (systemy detekcji iskier) wyróżniają trzy cechy skuteczności:

  • są niezwykle wrażliwe na bardzo małe ilości energii promieniowania
  • ich czas reakcji jest szybszy niż z jakiegokolwiek innego rodzaju detektora
  • są one zoptymalizowane do widzenia spectrum bliskiego widma podczerwieni

System detekcji iskier zaprojektowany do wykrywania małych iskier, cząstek żaru lub tlącego się materiału będących w przewodach.

Zalety:

  • Czas reakcji poniżej 1 milisekundy
  • Czułość niecałe 100 nanowatów
  • Szeroki zakres spektrum
  • Szerokie pole widzenia – 70º na sondzie
  • Gładka powierzchnia umożliwiająca samooczyszczanie
  • FM Approved

Zasada działania:

Gdy iskra lub tlący się niedopałek wchodzi w pole widzenia detektora, czujnik odpowiada przesyłając sygnał alarmowy do sterownika.

Ilość detektorów:

​Zależna od średnicy rurociągu

Badanie czułości:

W przypadku korzystania z panelu sterowania Hansentek istnieje możliwość automatycznego lub ręcznego przetestowania dwóch detektorów iskier na wrażliwość.

Można także przeprowadzić test w rzeczywistych warunkach eksploatacji – w poprzek całej szerokości kanału i przez obie soczewki.

Detektory iskier

Detektory Hansentek pracują w zakresie prędkości przelotu powietrza do 50 m/s. Detektor reaguje na gwałtowne zmiany w sygnale optycznym, co w szczególności przydatne jest przy monitorowaniu kanału transportującego szybko przemieszczające się materiały sypkie. Powodem stosowania systemu jest zapewnienie w procesie transportu obszaru, w którym eliminowane jest zagrożenie wystąpienia niezauważonej iskry. Zazwyczaj zaleca się stosowanie dwóch lub większej liczby detektorów w celu zapewnienia pełnego przeglądu pasa transportu.

Panel kontrolny – System detekcji iskier AN6400

System detekcji iskier jest stosowany w systemach, w których stosowany jest transport pneumatyczny cząsteczek oraz gdzie występuje ryzyko powstania pożaru lub eksplozji. Można tu wyróżnić systemy transportujące materiały, takie jak: trociny, włókna celulozowe, pyły chemiczne, składniki żywnościowe, leki lub inne palne materiały. Są one również stosowane w systemach, gdzie występują spaliny spawalnicze, w których tlące cząsteczki
lub gorący materiał mogą być przenoszone wraz ze spalinami.
AN6400 posiada możliwość rozbudowy do 64 stref, ale jest konkurencyjny także dla systemów posiadających nawet tylko jedna strefę.
Modułowa konstrukcja zapewnia, ze płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Każda strefa posiada swój własny procesor, dzięki czemu dodanie każdej kolejnej nie powoduje zwolnienia systemu. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania nie ma potrzeby stworzenia ogromnej centralnej jednostki sterującej w przypadku, gdy na instalacji są jedna, dwie czy trzy strefy. Dodawanie kolejnych stref jest bardzo proste: moduły odpowiedzialne za strefy można zamontować na szynie DIN, a przewody połączyć za pomocą złącz typu plug in.
AN6400 jest najbardziej wszechstronnym systemem dostępnym na rynku. Potrafi monitorować do 64 stref i pozwala na zidentyfikowanie każdego detektora iskier w strefie. W każdej strefie można również monitorować przełączniki odpowiedzialne za przepływ wody, ciśnienie wody lub systemy grzewcze linii wodnej, a także detektory ciepła. Po wykryciu alarmu system jest w stanie rozróżnić, czy jest on spowodowany wykryciem iskry czy ciepła, co skutkuje wykonaniem różnych działań prewencyjnych, takich jak: natryskiwanie wody, zamykanie przepustnicy, zamykanie kolektora pyłu itp.
AN6400 przechowuje wszystkie zdarzenia w pamięci  są one opatrzone datą i godziną, w których wystąpiły. Zdarzenia można wygodnie przeglądać na wyświetlaczu LCD wbudowanym w panel sterowania. Detektor iskier Hansentek AN6400 automatycznie przeprowadza funkcjonalny test czułości detektorów. Gdy detektory są zamontowane naprzeciwko siebie można automatycznie lub ręcznie wykonać test w rzeczywistych warunkach eksploatacji na całej szerokości kanału i poprzez obie soczewki detektorów.

Dysze natryskowe

W systemie gaśniczym stosuje się elektromagnetyczny rozpylacz wody znajdujący się poniżej obszaru wykrywania. Dysza natryskowa jest zbudowana z jednego kawałka i dzięki swojej budowie jest bardzo odporna na zapychanie.
Do wyboru są 2 typy dysz: szeroka 120 stopni i wewnętrzna wąska. Rozpylacz wody jest tak skonfigurowany, aby potencjalnie niebezpieczny materiał bezwzględnie znalazł się w wytwarzanej przez niego mgiełce. Kontroler detektora iskier zapewnia właściwy moment i czas otwarcia zaworu elektromagnetycznego potrzebny na przejście iskry przez mgłę wodną. Aktywacja rozpylacza we właściwym momencie gwarantuje, że mgiełka wodna nie aktywuje się zbyt późno i nie pominie iskry a materiał bezwzględnie znalazł się w wytwarzanej mgiełce. Dysza ma współczynnik
k wynoszący 90. To oznacza, że wypuści 180 litrów na minutę przy 4.5 Bar, celem zatrzymana rozprzestrzeniania się ognia. W zależności od potrzeb klienta istniej możliwość regulacji czasu rozpylania wody także gdy system wykryje pojedynczą iskrę czas gaszenia wynosi 2 sekundy a podczas gdy więcej niż 1 czas można ustalić na 5,10,15,20,25,30 sekund. Po tym czasie, gdy detektor wychwyci w dalszym ciągu zagrożenie, dysza pozostanie otwarta aż do czasu pełnego ugaszenia zaistniałego wydarzenia.