Menu Zamknij

DETEKTORY ISKIER SYSTEMY DETEKCJI ISKIER

Skuteczny detektor iskier, który monitoruje wszystkie potencjalne ścieżki w sieci przewodów, w których może się pojawić iskra lub żar. Po wykryciu iskry lub niedopałka stawiana jest kurtyna wody, przez którą te muszą przejść. Każdy główny układ kanałów jest uważany za strefę ochronną. Jeśli odpylacz ma tylko jeden kanał główny, wtedy wymagana jest tylko jedna strefa.

Systemy detekcji iskier / żaru najczęściej stosuje się dla zabezpieczenia urządzeń tnących, przenośników taśmowych czy linii transportu pneumatycznego materiałów sypkich (np. wióry, trociny, włókna celulozowe), gdzie występuje ryzyko eksplozji lub zapłonu.

Nasz System złożony jest z takich elementów, jak:

Detektor, bardzo czuły na promieniowanie cieplne emitowane przez rozgrzane lub płonące cząsteczki. Detektor otrzymuje sygnał optyczny, który zamienia na sygnał cyfrowy.Ten z kolei jest przekazywany do szafy sterującej, w której jest przetwarzany i przekazywany do systemu gaśniczego w celu uruchomienia dyszy.

Detektory iskier (systemy detekcji iskier) wyróżniają trzy cechy skuteczności:

  • są niezwykle wrażliwe na bardzo małe ilości energii promieniowania
  • ich czas reakcji jest szybszy niż z jakiegokolwiek innego rodzaju detektora
  • są one zoptymalizowane do widzenia spectrum bliskiego widma podczerwieni

System detekcji iskier zaprojektowany do wykrywania małych iskier, cząstek żaru lub tlącego się materiału będących w przewodach.

Zalety:

  • Czas reakcji poniżej 1 milisekundy
  • Czułość niecałe 100 nanowatów
  • Szeroki zakres spektrum
  • Szerokie pole widzenia – 70º na sondzie
  • Gładka powierzchnia umożliwiająca samooczyszczanie
  • FM Approved

Zasada działania:

Gdy iskra lub tlący się niedopałek wchodzi w pole widzenia detektora, czujnik odpowiada przesyłając sygnał alarmowy do sterownika.

Detektory:

Detektory Hansentek pracują w zakresie prędkości przelotu powietrza do 50 m/s. Detektor reaguje na gwałtowne zmiany w sygnale optycznym, co w szczególności przydatne jest przy monitorowaniu kanału transportującego szybko przemieszczające się materiały sypkie. Powodem stosowania systemu jest zapewnienie w procesie transportu obszaru, w którym eliminowane jest zagrożenie wystąpienia niezauważonej iskry. Zazwyczaj zaleca się stosowanie dwóch lub większej liczby detektorów w celu zapewnienia pełnego przeglądu pasa transportu.

Ilość detektorów:

​Zależna od średnicy rurociągu

Badanie czułości:

W przypadku korzystania z panelu sterowania Hansentek istnieje możliwość automatycznego lub ręcznego przetestowania dwóch detektorów iskier na wrażliwość.

Można także przeprowadzić test w rzeczywistych warunkach eksploatacji – w poprzek całej szerokości kanału i przez obie soczewki.

Detektor iskier

Gdy iskra lub tlący się niedopałek wchodzi w pole widzenia detektora, czujnik odpowiada przesyłając sygnał alarmowy do sterownika.

Panel kontrolny

System detekcji iskier jest używany w systemach, w których stosuje się transport pneumatyczny cząsteczek oraz gdzie występuje ryzyko powstania pożaru lub eksplozji.

Dysza natryskowa

Dysza natryskowa ma budowę jednoelementową, a jej spiralny kształt jest idealny przy zastosowaniu z filtrami workowymi. Dzięki swojej budowie dysza jest bardzo odporna na zapychanie.

Pin It on Pinterest