background

Przenośnik kubełkowy – czym jest i jak go zabezpieczyć

Podajnik kubełkowy to urządzenie transportowe, które składa się z ciągu kubełków zamocowanych na pasku lub łańcuchu.

Przenośniki kubełkowe – niezbędne urządzenia w przemyśle

Przenośniki kubełkowe to jedno z najważniejszych urządzeń stosowanych w przemyśle. Ich zadaniem jest transportowanie materiałów sypkich lub płynnych, takich jak ziarna, piasek, cement, nawozy, czy chemikalia, z jednego miejsca do drugiego. Dzięki nim można zautomatyzować procesy produkcyjne, zwiększyć wydajność i skrócić czas pracy, a tym samym obniżyć koszty produkcji.

Z czego składają się przenośniki kubełkowe?

 • Kubełki – stanowią najważniejszy element podajnika kubełkowego. Są to pojemniki o kształcie wiadra, które służą do transportu materiałów sypkich.
 • Taśmy transportujące – służą do przenoszenia kubełków z jednego punktu do drugiego. Taśmy są napędzane przez silnik elektryczny i poruszają się w określonym kierunku.
 • Stelaż – to konstrukcja, na której montowane są kubełki i taśmy transportujące. Stelaż musi być sztywny i stabilny, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność pracy podajnika.
 • Silnik napędowy – jest stosowany do napędzania taśm transportujących. Silnik musi być wystarczająco mocny, aby poruszać taśmy z dużą ilością materiałów sypkich.
 • Mechanizmy kontrolne – pozwalają na kontrolowanie prędkości taśm transportujących i ilości materiałów sypkich, które są przekazywane przez podajnik kubełkowy.
 • Osłony i zabezpieczenia – zapewniają bezpieczeństwo operatorów i chronią podajnik kubełkowy przed uszkodzeniami.
 • Wózki – umożliwiają przemieszczanie podajnika kubełkowego po terenie zakładu przemysł

Rodzaje przenośników kubełkowych

Istnieją różne rodzaje przenośników kubełkowych, które różnią się budową, wydajnością oraz zastosowaniem. Najpopularniejsze to przenośniki pionowe, poziome oraz nachylone. Przenośniki pionowe stosuje się w przypadku transportu materiałów z jednego poziomu na drugi, natomiast przenośniki poziome służą do przesuwania materiałów na krótkie odległości. Przenośniki nachylone, czyli tak zwane „schody mechaniczne”, służą do przesuwania materiałów na duże odległości w poziomie lub pochyleniu.

Kluczowe zalety przenośników kubełkowych

Przenośniki kubełkowe charakteryzują się wieloma zaletami, które wpływają na ich popularność w przemyśle. Oto niektóre z nich:

 • Wysoka wydajność – podajniki kubełkowe są w stanie przewieźć dużą ilość materiału w krótkim czasie, co zwiększa wydajność procesów produkcyjnych.
 • Bezpieczeństwo pracy – podajniki kubełkowe są wyposażone w różne mechanizmy bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczną pracę operatorów i minimalizują ryzyko wypadków.
 • Oszczędność miejsca – podajniki kubełkowe zajmują niewiele miejsca, co umożliwia ich łatwe zintegrowanie z istniejącymi procesami produkcyjnymi.
 • Wysoka niezawodność – podajniki kubełkowe są łatwe w obsłudze i wymagają minimalnej konserwacji, co przekłada się na wysoką niezawodność i długą żywotność urządzenia.
 • Elastyczność – podajniki kubełkowe mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, co umożliwia dostosowanie ich do specyficznych potrzeb produkcji.
 • Niskie koszty eksploatacji – podajniki kubełkowe zużywają mało energii i wymagają niskiego nakładu pracy, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji urządzenia.

Jak wybrać odpowiedni przenośnik kubełkowy?

Właściwy dobór przenośnika kubełkowego jest kluczowy dla zapewnienia wydajnego procesu transportu materiałów. Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze przenośnika kubełkowego:

 • Rodzaj materiału – W przypadku transportu materiałów sypkich, takich jak zboże, cukier czy sól, zaleca się stosowanie przenośników kubełkowych pionowych lub nachylonych. Natomiast w przypadku materiałów płynnych, takich jak mleko czy olej, należy wybrać przenośnik kubełkowy poziomy.
 • Wydajność – Przenośniki kubełkowe są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co wpływa na ich wydajność. Przy wyborze przenośnika kubełkowego należy wziąć pod uwagę ilość materiału, jaka będzie transportowana oraz prędkość transportu.
 • Rodzaj konstrukcji – Przenośniki kubełkowe mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, aluminium czy tworzywo sztuczne. Wybór odpowiedniego materiału zależy od rodzaju transportowanego materiału oraz warunków pracy.
 • Warunki pracy – Przenośniki kubełkowe powinny być dostosowane do warunków pracy, w których będą używane. Należy wziąć pod uwagę temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz inne czynniki, które mogą wpłynąć na ich działanie.
 • Koszty – Przenośniki kubełkowe są dostępne w różnych przedziałach cenowych. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt zakupu, ale także koszty utrzymania i eksploatacji.

Zabezpieczenie przenośnika kubełkowego

Zabezpieczenie przenośników kubełkowych systemami przeciwwybuchowymi jest niezwykle ważne, jeśli w obrębie systemu transportowego przetwarza się łatwopalne materiały stałe, płyny lub gazy. W takich przypadkach przenośniki kubełkowe muszą spełniać surowe wymagania bezpieczeństwa, a ich eksploatacja bez odpowiednich zabezpieczeń jest nie tylko niezgodna z prawem, ale również zwiększa ryzyko wypadków i eksplozji.

Właściwe zabezpieczenie przenośników kubełkowych przed wybuchem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemu transportowego. Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych, takie jak systemy HRD do tłumienia wybuchów czy też systemy izolacji wybuchów (butla odsprzęgająca SRD, zawór szybkozamykający FAV) są w stanie zminimalizować ryzyko wybuchu oraz ograniczyć w znacznym stopniu jego skutki i zapewnić bezpieczną eksploatację przenośników kubełkowych.

Warto zaznaczyć, że zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych do przenośników kubełkowych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pracowników i minimalizuje ryzyko wypadków i strat materialnych związanych z awariami systemu transportowego. Dodatkowo, systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych są w stanie zwiększyć wydajność i niezawodność systemu transportowego, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji.

Należy pamiętać, że w wielu krajach stosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych do przenośników kubełkowych jest obowiązkowe. Bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważne, a nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych dla przedsiębiorstwa.

Zagrożenie pyłem i ryzyko zapłonu

Przenośniki kubełkowe posiadają zawieszony pył głównie w sekcji podstawy i głowicy, gdzie produkt szybko jest wprowadzany i wyprowadzany z obudowy. Głowica i podstawa to segmenty o największym prawdopodobieństwie wystąpienia deflagracji ze względu na ilość otwartej przestrzeni zawierającej chmury pyłu, możliwość gromadzenia się produktu, który może się tlić lub zapalić, oraz wiele potencjalnych źródeł zapłonu obecnych w tych obszarach, takich jak:

 • Wewnętrzna awaria sprzętu, taka jak poluzowanie się łączników lub śrub.
 • Tarcie powodujące niewłaściwe ułożenie pasa lub zsunięcie się z koła pasowego.
 • Przegrzane łożysko koła pasowego.
 • Zanieczyszczenia metaliczne w produkcie.
 • Żar z przenośnika podążającego w górę, wchodzący do podnośnika kubełkowego.

Po zapłonie w głowicy lub stopie oraz bez niezawodnej ochrony, deflagracja prawdopodobnie rozprzestrzeni się przez segmenty rurowe, do wlotów i wylotów (prowadzących do silosów lub innych urządzeń przetwórczych) oraz przez linie odpylania (zwykle prowadzące do cyklonów lub odpylaczy). 


Budowa i działanie przenośników kubełkowych sprawia, że chmury łatwopalnego pyłu i potencjalne źródła zapłonu są wszechobecne. Dlatego ochrona przeciwwybuchowa jest niezbędna do ochrony pracowników, sprzętu i ciągłości działania.

przenośnik kubełkowy

Rozwiązanie

Prawdopodobieństwo wybuchu przenośnika kubełkowego można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez:

 • Monitorowanie temperatury łożysk.
 • Monitorowanie osiowania pasów.
 • Detektory metalu.
 • Systemy wykrywania i gaszenia iskier.
 • Antystatyczny materiał taśmy.
 • Zmniejszenie prędkości transportu.

Jednakże, podczas gdy te metody zapobiegawcze są skuteczne w zmniejszaniu częstotliwości wybuchów, nie łagodzą one niszczących skutków wybuchów, które nadal występują.

Najbardziej powszechnie akceptowane i uznawane opcje łagodzenia wybuchu obejmują systemy odpowietrzania lub tłumienia wybuchu w celu ochrony przenośnika kubełkowego, w połączeniu z izolacją w celu zapobieżenia propagacji do połączonych urządzeń, takich jak silos.

przenośnik kubełkowy

1. Zabezpieczenie zbiornika: Odpowietrzanie wybuchowe

Zabezpieczenie zbiornika: Odpowietrzanie wybuchowe
Klapy przeciwwybuchowe są jednym z najbardziej ekonomicznych i wygodnych rozwiązań zapobiegających osiągnięciu przez eksplozje potencjalnego maksymalnego ciśnienia.

W przypadku deflagracji klapy przeciwwybuchowe służą jako osłabiony punkt obudowy i zapewniają drogę ucieczki dla rosnącego ciśnienia. W przypadku przenośników kubełkowych, klapy przeciwwybuchowe są często instalowane na głowicy, stopie i po obu stronach segmentu rurowego, aby wyrównać siłę reakcji.

Posiadamy w ofercie klapy przeciwwybuchowe przeznaczone specjalnie dla przenośników kubełkowych. Klapa EleGuard jest ekonomicznym, jednoelementowym urządzeniem do odpowietrzania wybuchu, która może być łatwo zainstalowane bez spawania i bez dodatkowych ram montażowych, poprzez zanitowanie tylko sześciu śrub, i spełnia wszystkie standardy i wymagania instalacyjne. Gdy w pewnych zastosowaniach (takich jak wewnętrzne przenośniki kubełkowe) konieczne jest ugaszenie płomieni, nad Klapą EleGuard można zainstalować przerywacz ognia EleQuench, co czyni odpowietrzanie bezpiecznym w tych środowiskach.

przenośnik kubełkowy

2. Zabezpieczenie zbiornika: Tłumienie wybuchu

Podobnie jak w przypadku odpowietrzania bezpłomieniowego, systemy tłumienia wybuchu są również zaprojektowane w celu złagodzenia początkowej deflagracji. Gdy początkowe stadium deflagracji zostanie wykryte przez aktywny system detekcji i kontroli, butla HRD w pełni uwalnia swoją zawartość wodorowęglanu sodu do przenośnika kubełkowego w celu stłumienia deflagracji – wszystko to w ciągu kilku milisekund od momentu zapłonu.


Systemy tłumienia wybuchów mogą być zalecane lub wymagane na korzyść rozwiązań odpowietrzających z następujących powodów:

 • Zmniejszenia ciśnienie deflagracji w celu ochrony integralności obudowy.
 • Wygaszenia płomienia wewnątrz przenośnika kubełkowego, zmniejszając potencjał szkód pożarowych.
 • Eliminacji powstającego płomienia i znacznego zmniejszenia drogi ciśnienia związanej z odpowietrzeniem wybuchu.
 • Stosowania w połączeniu z odpowietrzeniem przeciwwybuchowym dla wewnętrznej części obudowy przenośnika kubełkowego.
 • Eliminacji wypływ materiałów toksycznych lub niebezpiecznych poza obudową przenośnika.
przenośnik kubełkowy

3. Ochrona podłączonego sprzętu: Izolacja

Ponieważ przenośniki kubełkowe są często połączone z wieloma innymi elementami instalacji, eksplozje mogą rozprzestrzeniać się na rury łączące i urządzenia przetwórcze, potencjalnie uszkadzając resztę instalacji, a nie tylko przenośnik kubełkowy. 

Dlatego też, aby utrzymać eksplozje ograniczoną do zbiornika, w którym powstała deflagracja, wymagana jest izolacja przeciwwybuchowa. 

Tradycyjne systemy tłumienia i izolacji wybuchu wykorzystują czujniki ciśnienia do wykrywania fali ciśnieniowej wybuchu; jednak może to nie być odpowiednie do ochrony przenośników kubełkowych. Testy dowiodły, że eksplozja rozprzestrzeni się na kilka metrów w głąb segmentów rurowych, do połączonych rur i stanie się gwałtowna zanim wytworzy się wykrywalne ciśnienie.

Dlatego często wymagane jest zastosowanie czujników podczerwieni do monitorowania promieniowania optycznego. Czujniki te są instalowane wokół sekcji podstawy i głowicy, gdzie istnieje prawdopodobieństwo powstania zapłonu.

Butle SRD są umieszczane na króćcach zasilających, wylotowych lub kanałach zasysających, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się płomienia w górę i w dół strumienia połączonych rur i zbiorników. Butle SRD zapewniają szybką aktywację środka tłumiącego, który jest nieprzenikalny dla płomieni.

Zalety izolacji przez butle SRD:

 • Zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji.
 • Różnorodność środków tłumiących chroni przed szerokim zakresem zagrożeń.
 • Łatwe napełnianie, minimalizujące czas przestoju.
 • Monitorowanie niskiego ciśnienia i stały nadzór nad integralnością systemu.

Niektóre przenośniki kubełkowe mogą być całkowicie chronione za pomocą pasywnych środków ograniczających wybuch. W takich scenariuszach wymagane są specjalnie zaprojektowane systemy ochrony przeciwwybuchowej w zbiorniku wtórnym.

przenośnik kubełkowy

Podsumowując

Przenośniki kubełkowe są niezbędnym elementem w przemyśle, umożliwiającym automatyzację procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów. Wybór odpowiedniego przenośnika kubełkowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj transportowanego materiału, wydajność, rodzaj konstrukcji, warunki pracy oraz koszty. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na wszystkie te czynniki jak i zwrócić uwagę na zabezpieczenie przenośników kubełkowych systemami przeciwwybuchowymi, które są niezbędne, jeśli system transportowy przetwarza łatwopalne materiały stałe, płyny lub gazy. Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych mogą zminimalizować ryzyko wypadków i eksplozji oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji. W przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń przedsiębiorstwo naraża się na poważne konsekwencje prawne, finansowe i reputacyjne.