background

Aktywne i pasywne systemy do ochrony przenośników kubełkowych

Przenośniki kubełkowe i ich skuteczne zabezpieczenie jest niezbędne do prawidłowego działania całej linii produkcyjnej.

przerywacze płomieni

Jeden z producentów z branży przetwórstwa paszy zgłosił się do nas chcąc zabezpieczyć znajdujące się na terenie jego zakładu przenośniki kubełkowe oraz łańcuchowe. Projekt polegał na stworzeniu całej koncepcji oraz dobraniu odpowiednich systemów ochronnych. W tym przypadku idealnie sprawdziła się kombinacja systemów pasywnych oraz aktywnych.

przerywacze płomieni

Przenośniki kubełkowe to urządzenia służące przede wszystkim do transportowania sypkich surowców takich jak ziarna, piasek, cement czy nawozy i wiele innych. Pomagają w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz zwiększają wydajność produkcji. Dzięki ich efektywnemu zastosowaniu można skutecznie obniżyć koszty produkcyjne. Właśnie te urządzenia postanowił zabezpieczyć jeden z zakładów z branży przetwórstwa paszowego.

Zakres projektu, jakiego się podjęliśmy był bardzo szeroki. Nasi inżynierowie w pierwszej kolejności sporządzili kompleksową koncepcję, w jaki sposób najskuteczniej zabezpieczyć znajdujące się na terenie zakładu przenośniki. Następnie dobrali odpowiednie urządzenia. W tym przypadku najlepsza okazała się kombinacja systemów pasywnych oraz aktywnych.

Do zabezpieczenia mieliśmy dwa typy przenośników – kubełkowe oraz łańcuchowe pracujące na linii mieszania preparatów mleko-zastępczych. Przenośniki zwykle transportują łatwopalne i wysoce wybuchowe materiały, dlatego ich skuteczne zabezpieczenie jest niezbędne do prawidłowego działania całej linii produkcyjnej.

Bezpłomieniowe odciążanie wybuchu na przenośniku kubełkowym i łańcuchowym

W dwóch przenośnikach eksperci z CORONA Serwis zastosowali system bezpłomieniowego odciążania wybuchu. W skład całego systemu weszły płyty bezpieczeństwa (EleGuard) wraz z przerywaczem płomieni (EleQuench). Zamontowany system działa na zasadzie odciążenia  wybuchu ciśnienia przez płytę bezpieczeństwa.

Przerywacz płomienia stłumi powstały płomień, tym samym zapobiegając wtórnym eksplozjom. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przedostaniu się płomienia do wnętrza hali produkcyjnej.

Płyta bezpieczeństwa EleGuard

EleGuard jest płytą zaprojektowaną specjalnie do zabezpieczania przenośników kubełkowych. Jest bardzo łatwa w montażu dzięki zintegrowanej, prostokątnej ramie. Dużą zaletą tego zabezpieczenia jest na przykład jego wysoka odporność na uszkodzenia zewnętrze, natychmiastowe, pełne otwarcie oraz brak fragmentacji po rozerwaniu przez ciśnienie.

Przerywacz ognia EleQuench

To urządzenie zaprojektowane specjalnie do kooperacyjnej pracy z płytą EleGuard. Posiada filtr przeciwogniowy, zintegrowaną ramę i uszczelki odporne na uszkodzenia. Na dodatek zapobiega wydostawaniu się pyłom i płomieniom z chronionych urządzeń.

Zarówno płyta EleGuard, jak i przerywacz EleQuench mogą być montowane i dokręcane bezpośrednio na przenośnikach.

Tłumienie i odsprzęganie wybuchu na przenośnikach kubełkowych

Dwa kolejne przenośniki zabezpieczone zostały systemem aktywnym w postaci :

  • detektora optycznego IREX, którego zadaniem jest wykrycie światła wybuchu,
  • detektora ciśnieniowego CEREX, którego zadaniem jest wykrycie ciśnienia wybuchu,
  • butli HRD, których aktywacja tłumi powstały wybuch w początkowej fazie,
  • butli SRD, które mają za zadanie powstrzymać ewentualny wybuch przed propagacją na resztę instalacji.

Nad całością nadzór sprawuje centrala sterująca (EPACO).

Wszystkie powyższe elementy systemów dostarczone, zamontowane oraz uruchomione zostały przez zespół serwisowy CORONA Serwis.


Grupy produktowe powiązane z tematem wpisu: