background

Innowacyjne wykorzystanie systemów kontroli uziemienia podczas rozładunku autocystern z mąką.

Inżynierowie CORONA Serwis wdrożyli dedykowane rozwiązanie z systemami kontroli uziemienia dla jednego z producentów branży spożywczej.

uziemienia

Procesy produkcji i przetwarzania surowców w branży spożywczej mogą być bardzo niebezpieczne, szczególnie, gdy wykorzystuje się w nich pyły charakteryzujące się wysokim poziomem wybuchowości. Mowa między innymi o cukrze, skrobi czy mące. I to właśnie dlatego jeden z producentów branży piekarniczej, wykorzystujący do produkcji mąkę, zgłosił się do naszych ekspertów w celu skutecznego zabezpieczenia procesów realizowanych na swoich instalacjach.

Rozładunek i przetwarzanie mąki wiąże się z powstawaniem pyłu mącznego. Ze względu na wysoki wskaźnik wybuchowości tego pyłu istnieje duże zagrożenie zarówno dla personelu, jak i prowadzonych procesów. Pył mączny może bowiem tworzyć wybuchową mieszaninę w powietrzu. Dzieje się tak m.in., kiedy w zamkniętych przestrzeniach odpowiednia ilość pyłu miesza się z powietrzem. Wtedy wystarczy nawet niewielkie źródło zapłonu, jak malutka iskra, aby powstał niekontrolowany wybuch.

Zapłon pyłu mącznego może nastąpić w wyniku wyładowania elektrostatycznego, będącego skutkiem elektryzacji np. osoby obsługującej proces. Człowiek o pojemności 200 pF w wyniku tzw. elektryzacji może naładować się elektrycznie do poziomu 30 kV. To wystarczy do tego, by energia wyładowania sięgnęła nawet 90 mJ.

Zabezpieczenie rozładunku cystern samochodowych z mąką

Do CORONA Serwis zgłosił się jeden z czołowych producentów pieczywa mrożonego. Nasi inżynierowie stanęli przed zadaniem skutecznego poprawienia bezpieczeństwa podczas rozładunku mąki do 13 silosów. Specjaliści rozpoczęli prace od zaprojektowania systemu, który spełni wszystkie potrzeby inwestora, a następnie przeszli do etapu wdrożenia rozwiązania opracowanego specjalnie dla tej instalacji.

Najprostszym sposobem byłaby dostawa 13 niezależnych jednostek uziemiających EKX-4. Takie podejście wiązałoby się jednak z dużym wydatkiem dla Klienta. Naszą rolą było zaproponowanie takiego rozwiązania, które nie tylko zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu rozładunku mąki, ale będzie także optymalne kosztowo.

Dedykowane rozwiązanie – skuteczne i optymalne kosztowo uziemienia

Po analizie możliwych rozwiązań, nasi inżynierowie przygotowali najskuteczniejszą koncepcję. Zaproponowali dwa systemy uziemienia w komplecie z rozbudowaną automatyką oraz czujnikami zbliżeniowymi. Czujniki zostały zainstalowane na każdym rurociągu, a dokładniej – na każdym jego otwarciu. Dzięki temu producent zyskał możliwość monitorowania, który silos w danym momencie jest rozładowywany. Dodatkowo zyskał również możliwość sterowania zaworami zainstalowanymi na rurociągach transportowych.

Algorytm jaki został stworzony dla tej aplikacji składał się z kilku założeń, które należało wykonać krok po kroku. Dzięki temu proces rozładunku mąki może zostać rozpoczęty lub przerwany w momencie, gdy system EKX-4 wykryje brak uziemienia. Daje to bardzo wysoką skuteczność i stanowczo minimalizuje wszelkie ryzyko związane z zapłonem/wybuchem podczas przesypywania mąki.

Implementacja rozbudowanego systemu uziemiającego, dostosowanego do specyfiki procesu oraz wymagań inwestora,pozwoliła przedsiębiorstwu zoptymalizować koszty związane z zakupem zabezpieczenia. Wykorzystanie układu automatyki i możliwość zarządzania procesem zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa personelu. To z kolei pozwala wyeliminować ryzyko wypadków, wpływa na komfort pracy i gwarantuje niezawodność procesu.


Grupy produktowe powiązane z tematem wpisu: