Uziemienie cystern

Uziemienie cystern polega na połączeniu zbiornika, w którym znajduje się łatwopalna ciecz, gaz lub produkty sypkie z ziemią, tak aby wszelkie nagromadzone ładunki elektrostatyczne mogły w sposób bezpieczny rozproszyć się w ziemi.

System kontroli uziemienia cystern samochodowych i kolejowych EKX-4

System dedykowany dla cystern samochodowych i kolejowych. Posiada funkcję rozpoznawania obiektu przez obliczanie pojemności elektrycznej. Urządzenie widzi wówczas, czy zacisk został podłączony w odpowiednie miejsce na beczce cysterny czy też do innego metalowego elementu. Funkcja ta pozwala uniknąć błędnego podłączenia zacisku uziemiającego – bywają bowiem sytuacje, w których kierowca podpina zacisk nie do beczki, a na przykład do metalowych śrub w kole lub metalowej konstrukcji łączącej błotniki. Systemy, które nie posiadają funkcji rozpoznawania obiektu po błędnym podłączeniu zacisku zezwolą na rozpoczęcie załadunku lub rozładunku, ponieważ system zmierzy wtedy tylko rezystancję. Takie sytuacje mogą stanowić poważne zagrożenie.

Funkcja wykrywania cysterny samochodowej, którą posiada system EKX-4 w połączeniu ze zintegrowaną autodiagnostyką zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wymusza u operatorów pojazdów prawidłowe podłączenie zacisku podczas każdego transferu. Z kolei błędne podłączenie nie zezwoli na start pomp.

System EKX-4 ten może być stosowany także do kontroli stanu uziemienia cystern kolejowych, przy których nie dokonuje się pomiaru pojemności elektrycznej.

Uziemienie cystern samochodowych

System EKX-4 przeznaczony jest do zabezpieczenia stanowisk rozładowczych poprzez monitorowania stanu uziemienia w trakcie procesu napełniania lub opróżniania cystern samochodowych w strefach EX. System ten posiada funkcję rozpoznawania obiektu poprzez obliczanie pojemności elektrycznej. W przypadku wykrycia błędnego podłączenia zacisku uziemiającego lub utraty uziemienia system nie zezwala na rozpoczęcie procesu lub jego kontynuację.

Uziemienie cystern kolejowych

System dedykowany do kontrolowanego odprowadzania ładunków elektrostatycznych z metalowych wagonów cystern kolejowych podczas rozładunku lub załadunku materiałami palnymi z funkcją blokady procesu. Mimo że cysterny kolejowe stoją na metalowych, uziemionych torach, wiele z nich posiada różnego rodzaju izolatory, takie jak np. nieprzewodzące łożyska.

System kontroli uziemienia cystern kolejowych EKX-4 w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko powstania iskry, a następnie pożaru/wybuchu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz jest zgodny z wymogami zawartymi w najnowszych przepisach krajowych i międzynarodowych.

Co się składa na system kontroli uziemienia cystern?

Jednostka monitorująca Ex.

Inaczej również nazywana jako skrzynka uziemiająca lub tester rezystancji uziemienia. Jest to urządzenie służące do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z cystern, monitorowania poprawnego uziemienia oraz komunikacji z automatyką procesu.

Zaciski uziemiające Ex

Za pomocą ostrych zębów odprowadza ładunki elektrostatyczne z metalowych, uziemianych elementów.

Przewody uziemiające

Przewód od systemu może występować jako przewód prosty, spiralny lub na szpuli (zwijanym bębnie). Dodatkowo posiadają wzmocnioną powłokę odporną na warunki atmosferyczne i chemiczne.