Uziemienie cysterny

Uziemienie cysterny to podstawowy środek ochrony stosowany do zapobiegania gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach.

Uziemienie cysterny polega na połączeniu zbiornika pojazdu, w którym znajduje się łatwopalna ciecz, gaz lub produkty sypkie z ziemią, tak aby wszelkie nagromadzone ładunki elektrostatyczne mogły w sposób bezpieczny rozproszyć się w ziemi.

To podstawowy środek ochrony stosowany w celu zapobiegania gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach cystern samochodowych i kolejowych, które transportują materiały łatwopalne. Nagromadzenie ładunków elektrostatycznych może stanowić znaczne ryzyko pożaru lub wybuchu materiałów palnych. To sprawia, że uziemienie elektrostatyczne jest istotnym elementem bezpiecznego i niezawodnego rozładunku i załadunku tych materiałów.

System kontroli uziemienia cystern samochodowych i kolejowych EKX-4

System dedykowany dla cystern samochodowych i kolejowych. Posiada funkcję rozpoznawania obiektu przez obliczanie pojemności elektrycznej. Urządzenie widzi wówczas, czy zacisk został podłączony w odpowiednie miejsce na beczce cysterny czy też do innego metalowego elementu. Funkcja ta pozwala uniknąć błędnego podłączenia zacisku uziemiającego – bywają bowiem sytuacje, w których kierowca podpina zacisk nie do beczki, a na przykład do metalowych śrub w kole lub metalowej konstrukcji łączącej błotniki. Systemy, które nie posiadają funkcji rozpoznawania obiektu po błędnym podłączeniu zacisku zezwolą na rozpoczęcie załadunku lub rozładunku, ponieważ system zmierzy wtedy tylko rezystancję. Takie sytuacje mogą stanowić poważne zagrożenie.

Funkcja wykrywania cysterny samochodowej, którą posiada system EKX-4 w połączeniu ze zintegrowaną autodiagnostyką zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wymusza u operatorów pojazdów prawidłowe podłączenie zacisku podczas każdego transferu. Z kolei błędne podłączenie nie zezwoli na start pomp.

System EKX-4 ten może być stosowany także do kontroli stanu uziemienia cystern kolejowych, przy których nie dokonuje się pomiaru pojemności elektrycznej.

Uziemienie cystern samochodowych

System EKX-4 przeznaczony jest do zabezpieczenia stanowisk rozładowczych poprzez monitorowania stanu uziemienia w trakcie procesu napełniania lub opróżniania cystern samochodowych w strefach EX. System ten posiada funkcję rozpoznawania obiektu poprzez obliczanie pojemności elektrycznej. W przypadku wykrycia błędnego podłączenia zacisku uziemiającego lub utraty uziemienia system nie zezwala na rozpoczęcie procesu lub jego kontynuację.

Uziemienie cystern kolejowych

System dedykowany do kontrolowanego odprowadzania ładunków elektrostatycznych z metalowych wagonów cystern kolejowych podczas rozładunku lub załadunku materiałami palnymi z funkcją blokady procesu. Mimo że cysterny kolejowe stoją na metalowych, uziemionych torach, wiele z nich posiada różnego rodzaju izolatory, takie jak np. nieprzewodzące łożyska.

System kontroli uziemienia cystern kolejowych EKX-4 w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko powstania iskry, a następnie pożaru/wybuchu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz jest zgodny z wymogami zawartymi w najnowszych przepisach krajowych i międzynarodowych.

Co się składa na system kontroli uziemienia cystern?

Jednostka monitorująca Ex

Tester rezystancji uziemienia (jednostka monitorująca) to urządzenie służące do pomiaru rezystancji połączenia uziemiającego. Pomiar ten określa czy połączenie cysterna-ziemia jest odpowiednio niskie, a przede wszystkim bezpieczne. Dzięki wbudowanym stykom jednostka monitorująca posiada możliwość blokady procesu napełniania lub opróżniania cysterny, dzięki czemu można zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa procesu oraz w dużym stopniu zminimalizować zagrożenie wybuchem lub pożarem.

Zaciski uziemiające Ex

Zacisk uziemiający to część systemu uziemienia cystern. Służy on do połączenia cysterny z ziemią poprzez przewód uziemiający i jednostkę monitorującą. Zacisk wykonany jest ze stali nierdzewnej i posiada bardzo mocny uścisk szczękowy. Ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego odprowadzenia nagromadzonych ładunków elektrostatycznych z beczki pojazdu, co zmniejsza ryzyko wybuchu w przypadku wyładowań elektrostatycznych podczas realizacji procesu załadunku lub rozładunku w strefach zagrożonych wybuchem.

Przewody uziemiające

Przewód uziemiający to kolejna część systemu uziemienia. Zazwyczaj występuje jako przewód spiralny, opcjonalnie może być nawinięty na szpulę/bęben. Z uwagi na komfort pracy najrzadziej stosowane są przewody proste, które plątają się po ziemi. Rdzeń przewodu zazwyczaj wykonany jest z dobrego przewodnika elektrycznego, natomiast jego powłoka ze specjalnego materiału odpornego na działanie wszelkiego rodzaju chemikaliów.

Dlaczego uziemienie cystern jest ważne?

Uziemienie cystern jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki odpowiedniemu odprowadzeniu ładunków elektrostatycznych zapobiega ono powstawaniu niebezpiecznym wyładowaniom, które mogą być źródłem wybuchów i pożarów. Dlatego istotne jest, aby dbać o prawidłowe uziemienie cystern podczas rozładunku i załadunku łatwopalnych cieczy i produktów sypkich, które posiadają właściwości wybuchowe. Dzięki temu można zapobiec niebezpiecznym wypadkom.

Jak zapewnić prawidłowe uziemienie cystern?

Aby zapewnić prawidłowe uziemienie cystern, należy postępować zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz stosować dedykowane systemy uziemiające, najlepiej z monitorowaniem bieżącego stanu uziemienia i możliwością blokowania procesu. Wiele państw ma swoje własne przepisy dotyczące uziemienia cystern, których należy bezwzględnie przestrzegać. W Polsce istnieją rozporządzenia i normy, które określają wymagania dotyczące ochrony przed zagrożeniem elektrycznością statyczną.

Jakie są rodzaje uziemień cystern?

Do uziemienia cystern stosuje się systemy, w skład których wchodzi certyfikowany zacisk uziemiający, przewód oraz jednostka monitorująca stan uziemienia. Zacisk podłącza się do dedykowanego miejsca na beczce cysterny oznaczonego symbolem „uziemienie”. Jednostka monitorująca w czasie rzeczywistym sprawdza poprawność odprowadzania ładunków elektrostatycznych. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zaleca się stosować systemy do uziemienia cystern posiadające funkcję blokady procesu załadunku lub rozładunku w sytuacji, gdy uziemienie nie jest realizowane prawidłowo.

Czego należy unikać przy uziemieniu cystern?

Podczas uziemienia cystern należy unikać podpinania zacisku w miejsca, które nie są do tego przeznaczone, na przykład do metalowej konstrukcji pod beczką pojazdu (beczka jest odizolowana od pozostałych elementów pojazdu). Takie postępowanie powoduje brak poprawnego uziemienia cysterny. Aby uniknąć takich sytuacji nowoczesne systemy posiadają funkcję wykrywania beczki poprzez obliczanie pojemności elektrycznej. Dzięki temu nie jest możliwe rozładowanie lub załadunek cysterny, jeśli zacisk systemu uziemiającego nie będzie poprawnie podłączony.