background

Przerywacz płomienia

Przerywacze płomieni zabezpieczające rurociągi oraz instalacje przed skutkami zapłonu. Doradztwo, obsługa oraz szybka dostawa.

Wszędzie tam, gdzie transportowane i składowane są łatwopalne ciecze, gazy lub opary powinny być w zastosowaniu przerywacze płomieni. To pozwoli zminimalizować  ryzyko w momencie, kiedy wybuchowe media ulegną zapłonowi oraz uchronić fabrykę, instalację oraz, co najważniejsze ludzi.

Zalecane jest, aby wszystkie urządzenia, które mają permanentne źródła zapłonu były wyposażone w przerywacze płomieni.

Zbiorniki oraz mieszalniki często z reguły mają zamontowane zawory oddechowe lub odpowiednie odpowietrzniki, które poprzez potencjalne niebezpieczeństwo kontaktu ze źródłem zapłonu mogą doprowadzić do wybuchu. Dlatego też w nowoczesnym przemyśle zaleca się zabezpieczanie takich procesów przerywaczami płomienia.

Przerywacze płomieni należą do pasywnych systemów zabezpieczających przed deflagracjami i detonacjami oraz nie posiadają żadnych ruchomych części. Podstawą budowy każdego przerywacza płomieni jest odpowiednio skręcony i ułożony kawałek plecionki metalu, który poprzez swoje właściwości gwarantuje działanie urządzenia.

Skutki najmniejszej iskry w instalacji mogą być przerażające. Dewastacja i zniszczenie to zwykle obraz, jaki ukazuje się po deflagracji lub detonacji w instalacjach, gdzie transportowane są potencjalnie niebezpieczne wybuchowe gazy lub opary. W momencie, kiedy gaz w zamknięciu ulegnie zapaleniu, płomień zaczyna się przemieszczać przez rurociąg z niesamowitą prędkością, czego rezultatem jest niszcząca siła. Średnia prędkość z jaką płomień zaczyna się przemieszczać to 3000 m/s.

Do takich zadań przygotowaliśmy nasz przerywacz ognia Valwo, który zatrzyma płomień, odpowiednio go wystudzi i ochroni całą instalację oraz wszystko wokoło niej.

Zależnie od aplikacji proponujemy odpowiednie przerywacze płomieni dla specjalnego produktu lub zastosowania. Istnieje możliwość kombinacji: przerywacz płomienia z zaworem oddechowym lub samymi zaworami podciśnieniowymi lub zaworami nadciśnieniowymi.

Każdy z gazów ma swoją charakterystykę. Na jej podstawie można dobrać odpowiedni przekrój plecionek metali, przez który nie przedostanie się płomień. To zachowanie uwarunkowane jest dobraniem i wyprodukowaniem bezpiecznika ogniowego z odpowiednimi szczelinami nazywającymi się w skrócie MESG. (Maximum Experimental Safe Gap).

Aby odpowiednio zdusić i wychłodzić płomień, tak aby nie przedostał się dalej, należy odpowiednio dobrać otwory, aby parametry MESG nie przekraczał parametrów medium.

Ważna jest nie tylko wysokość elementu, ale także jego długość. Musi ona być tak skalkulowana, aby absorbowała w odpowiedni sposób ciepło wybuchu. W ten sposób po przejściu gazu przez cały element na końcu temperatura gazu będzie poniżej jego temperatury samozapłonu, przez co ochronione zostanie wszystko, co znajduje się za przerywaczem płomienia.

Parametry techniczne:

  • zakres rozmiarów od DN 6 do DN 600
  • maksymalna temperatura robocza do 250°C
  • certyfikowane do dużych ciśnień roboczych

Typy przerywaczy płomieni:

  •  deflagracyjne, detonacyjne, krótkotrwałe spalania i długotrwałego spalenia
  • liniowe przerywacze płomienia do rurociągów – montowane jako elementy rurociągu transportującego gazy lub opary cieczy palnych
  • cieczowe, służą do zabezpieczenia zbiorników magazynowych przed wybuchem oparów, montowane na rurociągu napełniającym (zamknięcie hydrauliczne) i opróżniającym zbiornik (zawór stopowy)
  • końcowy przerywacz płomienia – zawór odpowietrzający/napowietrzający służący do zapewnienia niezakłóconego przepływu powietrza do zbiornika oraz wypływu gazów do atmosfery przy jednoczesnej ochronie zbiornika przed cofaniem się płomienia. Zabezpieczenie jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej wkładki przeciwwybuchowej o szczelinach dostosowanych do grupy wybuchowości medium magazynowanemu w zbiorniku

Arkusz przeznaczony jest tylko dla jednego rozmiaru przerywacza płomieni. Jeżeli u Państwa jest więcej rozmiarów, wtedy proszę wypełnić arkusz dla każdego rozmiaru przerywacza płomieni.

(This sheet is only for one flame arrestor size. If you have more sizes, then you need to make one sheet for each flame arrestor size.)

Informacje kontaktowe:
(Contact details)


(Name and surname)
(Company name)

Przerywacz płomieni – specyfikacja techniczna:
(Flame arrestor – technical specification)


(Nominal size DN)
(Quantity)
(Operating temperature (standard 60°C))
(Operating pressure (standard 1,1 bar abs))
(Explosion group)
(Housing material)
(Maximum flow m³/h)
(Combustion process: deflagration or detonation?)
(Additional Information – optional)

Wyślij w PDF / Send as PDF

Create and send PDF

Najświeższe posty

Dowiedz się więcej

Sprawdź najnowsze informacje dotyczące danej grupy produktowej.