background

Bezpłomieniowe odciążanie – przerywacze ognia

Przerywacze ognia instalowane na górnej powierzchni klap przeciwwybuchowych wspomagają ochronę.

Odpowietrzanie bezpłomieniowe to system bezpieczeństwa stosowany w celu zapobiegania pożarom i wybuchom w zbiornikach magazynowych i innych zbiornikach zawierających palne ciecze i gazy. Przerywacze ognia są instalowane na górnej powierzchni klap przeciwwybuchowych i zawierają wiele warstw wysokotemperaturowej siatki ze stali nierdzewnej, która pochłania ciepło deflagracji. Poprzez schłodzenie deflagracji poniżej temperatury zapłonu paliwa, spalanie zostaje zatrzymane, a z urządzenia wydostaje się jedynie ciśnienie.

bezpłomieniowe odciążanie

Odpowietrzanie bezpłomieniowe jest szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i farmaceutycznym w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania, obsługi i transportu łatwopalnych cieczy i gazów. Jest to niezawodna i skuteczna metoda zmniejszania ryzyka pożaru i wybuchu oraz ochrony pracowników, sprzętu i środowiska.

Przerywacz ognia FlamQuench II ​SQ™​

Jednym z najczęściej używanych rozwiązań w przemyśle, aby zabezpieczyć urządzenia, jest stosowanie płyt bezpieczeństwa w […]


Sprawdź szczegóły

Przerywacz ognia FlameQuench II​™​

Najczęstszą podstawą bezpieczeństwa ochrony procesów przemysłowych przed skutkami wybuchów pyłów jest odciążanie wybuchów. Fike FlamQuench […]


Sprawdź szczegóły

Przerywacz ognia Ele-Quench™

Fike projektuje proste i niezawodne rozwiązania przed wybuchami, tak aby spełnić wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Średnio […]


Sprawdź szczegóły

Przerywacz ognia GEX™​

 Do turbin gazowych i silników Najczęstszym stosowanym zabezpieczeniem turbin gazowych oraz układów wydechowych silnika jest […]


Sprawdź szczegóły
Najświeższe posty

Dowiedz się więcej

Sprawdź najnowsze informacje dotyczące danej grupy produktowej.