background

Ekspresowa wymiana płyty bezpieczeństwa i naprawa przerywacza ognia

Naprawiony przerywacz ognia i wymieniona klapa przeciwwybuchowa - to technicy CORONA Serwis wykonali dla jednego z klientów.

przerywacz

Jeden z klientów CORONA Serwis zmierzył się niedawno z awarią instalacji odkurzacza centralnego. W wyniku tej awarii doszło do uszkodzenia zainstalowanej płyty bezpieczeństwa i przerywacza ognia. Dzięki szybkiej reakcji serwisantów CORONA płytę udało się wymienić a przerywacz skutecznie przywrócić do funkcjonowania w krótkim czasie.

Aby przestrzenie przemysłowe były bezpieczne i komfortowe w użytkowaniu, konieczne jest ich utrzymanie w odpowiedniej czystości. Chodzi przede wszystkim o niepożądane działanie różnego rodzaju pyłów przemysłowych powstających w wyniku specyfiki pracy danego zakładu. W tym celu wielu przedsiębiorców decyduje się na instalację  systemów centralnego odkurzania. Systemy te pozwalają na utrzymanie zakładu na odpowiednim poziomie czystości. Zalegający pył na instalacji stwarza duże zagrożenie zapłonu.

Co ważne, wszystkie urządzenia centralnego odkurzania stosowane w celach przemysłowych w miejscach, gdzie obecne są pyły wybuchowe i palne, muszą być zgodne z dyrektywą ATEX i być zabezpieczone skutecznymi systemami przeciwwybuchowymi. Wynika to bezpośrednio z rozporządzenia Unii Europejskiej, które określa konkretne wymogi, jakie powinny spełniać urządzenia stosowane w miejscach zagrożonych wybuchem.

Awaria centralnego odkurzania uszkodziła płytę i przerywacz

Inżynierowie CORONA Serwis skutecznie zabezpieczyli system centralnego odkurzania przedsiębiorcy z branży energetycznej płytami bezpieczeństwa oraz przerywaczem ognia. Dzięki temu instalacja przez wiele lat zabezpieczona była odpowiednimi środkami bezpieczeństwa spełniającymi surowe przepisy w tym zakresie.

Niedawno, w wyniku awarii systemu odkurzania, doszło do uszkodzenia zainstalowanej płyty oraz przerywacza.


prezes CORONA Serwis, Wiesław Jobczyk

Awaria systemu odkurzania u naszego klienta była spowodowana nieprawidłowym działaniem tego urządzenia. W wyniku czego doszło do bezpośredniego uszkodzenia zamontowanej płyty oraz przerywacza ognia. Nasi serwisanci po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast przystąpili do działań związanych z ich naprawą i wymianą. W pierwszej kolejności konieczna była ocena powstałych uszkodzeń, dostarczenie odpowiednich części i jak najszybsza naprawa zabezpieczeń .

Wiesław Jobczyk, prezes zarządu CORONA Serwis.


Płyta bezpieczeństwa – szybka wymiana

Ze względu na specyfikę działania płyty bezpieczeństwa, zespół CORONA Serwis zalecił w tym przypadku wymianę na całkowicie nowy egzemplarz.

bezpłomieniowe odciążanie
Przykład zadziałania płyty bezpieczeństwa z przerywaczem ognia

Płyty bezpieczeństwa, znane także jako klapy przeciwwybuchowe są urządzeniami stosowanymi w zakładach przemysłowych w celu obniżenia ciśnienia na instalacji w przypadku wybuchu wewnętrznego. Projektuje się je w takim sposób, aby pękły przy wcześniej określonym ciśnieniu, uwalniając bezpiecznie energię wybuchu do atmosfery i zmniejszając ryzyko uszkodzenia otaczających urządzeń. Więcej o płytach bezpieczeństwa można przeczytać TUTAJ.

Przerywacz ognia – wymiana uszczelnień i siatki absorbującej

Z kolei po dokładnej weryfikacji stanu przerywacza ognia technicy CORONA podjęli decyzję o wymianie uszczelnień wraz z siatką zlokalizowaną na przerywaczu. W szybkim czasie podjęto działania w celu dostarczenia oraz wymiany siatki na miejscu, w zakładzie klienta. Warto zaznaczyć, że wymieniana siatka ze stali nierdzewnej ma kluczowe znaczenie w działaniu przerywacza ognia. Absorbuje gorąco wytwarzające się podczas reakcji utleniania, co umożliwia wyprowadzenie wybuchów wewnątrz pomieszczeń bez niebezpieczeństwa powstania płomieni i gwałtownej fali ciśnienia. Dlatego jej doskonały stan jest niezbędny do prawidłowego działania urządzenia i skutecznego zabezpieczenia instalacji w przypadku wystąpienia incydentu wybuchowego. Więcej o przerywaczu ognia można przeczytać TUTAJ.

Przykładowy schemat konstrukcji przerywacza ognia

Dzięki szybkiej reakcji oraz gotowości zespołu techników CORONA Serwis udało się w krótkim czasie przywrócić stan zabezpieczenia przeciwwybuchowego systemu centralnego odkurzania do tego sprzed awarii. To bardzo ważne dla bezpiecznej i skutecznej pracy całego zakładu. Dodatkowo zagwarantowało, że żadne dodatkowe przestoje w pracy zakładu nie były konieczne.


Grupy produktowe powiązane z tematem wpisu: