background

Dokumentacja techniczna

Nieustannie rozrastająca się branża przemysłowa i technologiczna to nie tylko ważny krok w rozwoju ludzkości, ale niestety również coraz większe zagrożenia. Awarie urządzeń lub ludzkie błędy nieraz mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak m.in. niespodziewany pożar czy niekontrolowany wybuch. Stąd istotne wydaje się, że wraz z rozwojem procesów przemysłowych równolegle nacisk kładziony będzie na zapobieganie wszelkim zagrożeniom, jakie ze sobą niesie. Istnieje szereg działań, jakie przedsiębiorcy powinni podjąć, aby skutecznie wykrywać i minimalizować ryzyko. Niewątpliwie pomocne w tym będzie posiadanie m.in. Dokumentu Zagrożenia Przed Wybuchem, Oceny Ryzyka czy analizy HAZOP.

Nasi eksperci sporządzają taką dokumentację jak:

Ocena ryzyka wybuchu


W tym dokumencie wyszczególnione są wszelkie zagrożenia, jakie występują w instalacji procesowej. Co ważne, ocena polega na wskazaniu rodzaju oraz zasięgu wszystkich stref, które zagrożone są wybuchem w związku z występowaniem m.in. łatwopalnych pyłów, cieczy czy gazów.

Skontaktuj się z nami

Ocena zagrożenia wybuchem


Dzięki posiadaniu oceny zagrożenia wybuchem łatwiej jest stworzyć ocenę ryzyka wybuchu. To dokument, który zgodnie z przepisami pracodawcy zobowiązani są posiadać. Wskazuje m.in. czynniki powodujące zapłon czy zalecenia w zakresie ochrony przed skutkami wybuchu.

Skontaktuj się z nami

DZPW


Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to najważniejszy dokument wymagany polskim i europejskim prawem. Powinien go posiadać każdy zakład, w którym występuje zagrożenie niekontrolowanego wybuchu

Skontaktuj się z nami

Analiza HAZOP


Analiza pozwala na kompleksową identyfikację wszelkich źródeł zagrożenia i weryfikację potencjalnych scenariuszy wystąpienia awarii. Analiza kończy się raportem określającym wszelkie zmiany, jakich należy dokonać w celu poprawienia bezpieczeństwa zakładu.

Skontaktuj się z nami

Szkolenia ATEX


Z takich szkoleń w szczególności mogą korzystać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wybuchowe, ale również każdy, kto chce w tym zakresie poszerzyć swoją wiedzę. Zagadnienia omawiane na szkoleniach dotyczą bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w bardzo szerokim zakresie.

Skontaktuj się z nami

Doradztwo techniczne i audyty ATEX


Audyty ATEX pozwalają na obiektywną ocenę bieżącego stanu zakładu w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Z kolei doradztwo techniczne jest niezwykle pomocne przy m.in. określeniu warunków atmosfery wybuchowej.

Skontaktuj się z nami

Strefa zagrożenia wybuchem


Jej wyznaczenie to proces złożony. Osoby zajmujące się tym zadaniem muszą znać szczegółowo odpowiednie normy i standardy techniczne. Podczas jej wyznaczania konieczne jest uwzględnienie wszystkich czynników wpływających na powstanie atmosfery wybuchowej.

Skontaktuj się z nami

Badania pyłów


Do przeprowadzania takiego badania konieczne jest ok 2-4 kg pyłu. Oznaczana jest m.in. zawartość wilgoci. Co ważne wartość wilgoci musi wynosić poniżej 10%.

Skontaktuj się z nami

Projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych


Cały system projektowania składa się z kilku etapów. Zaczynając od klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem przez analizę SIL aż po raport o bezpieczeństwie.

Skontaktuj się z nami

Schemat – Bezpieczeństwo Wybuchowe


Dobranie jak najlepszego zabezpieczenia przeciwwybuchowego składa się z wielu etapów. Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza. Chcesz wiedzieć, jak przebiega cały proces wyboru takiego zabezpieczenia od początku do końca? Zobacz nasz przykładowy schemat.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Masz pytania? Napisz chętnie odpowiemy Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji. Z racji dużej ilości […]


Sprawdź szczegóły

Kariera

Rozwijaj się z nami! CORONA to wyjątkowe miejsce pracy, gdzie wieloletnia tradycja i doświadczenie przenikają […]


Sprawdź szczegóły

Galeria realizacji

Nasze realizacje Wszystkie realizowane przez nas projekty mają za zadanie przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i […]


Sprawdź szczegóły

FAQ

Najczęściej zadawane pytania Płytki bezpieczeństwa Serwis Detekcja i gaszenie iskier Bezpłomieniowe odciążanie, płyty bezpieczeństwa Detektory, […]


Sprawdź szczegóły

O nas

CORONA Systemy zabezpieczeń dla Przemysłu Dbanie o bezpieczeństwo innych to wielka odpowiedzialność. Od lat podejmujemy […]


Sprawdź szczegóły

Serwis

CORONA Serwis Podstawą prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń jest ich właściwe serwisowanie. W przypadku produktów oferowanych […]


Sprawdź szczegóły