background

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniżej możesz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży CORONA Serwis. Pobierz wersję pdf, lub skorzystaj z zakładek poniżej, aby przeczytać OWS w wersji online.
Down below you can read the General Terms of Sale of CORONA Serwis. Download a pdf version or use the tabs below to read the GCS online.

OWS w języku polskim oraz w języku angielskim