background

Skrzynki zaciskowe Ex e, Ex i

Skrzynki zaciskowe Ex e i Ex służą do łączenia i rozgałęziania kabli i przewodów za pomocą certyfikowanych zacisków przyłączeniowych.

Responsive image

Skrzynki zaciskowe Ex e i Ex i – Ochrona elektryczna dla stref zagrożonych wybuchem

W przemyśle i w wielu innych miejscach, w których występują potencjalne zagrożenia wybuchem, stosuje się specjalne skrzynki zaciskowe, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę. Skrzynki zaciskowe Ex e i Ex i to dwie główne kategorie tego typu skrzynek, które różnią się między sobą rodzajem i poziomem ochrony, jaką zapewniają.

Czym są skrzynki zaciskowe?

Skrzynki zaciskowe służą do łączenia i rozgałęziania kabli i przewodów za pomocą certyfikowanych zacisków przyłączeniowych. Skrzynki wyposażone są w zaciski przystosowane do przyłączania niezaprawionych końcówek żył przewodów/kabli. Skrzynki zaciskowe w wykonaniu Ex zostały zaprojektowane do pracy w strefach 1, 2 oraz 21, 22 zagrożenia wybuchem. Z uwagi na lekką konstrukcję z tworzywa sztucznego, dużą odporność na korozję oraz temperaturę zapewniają one bezpieczną ochronę nawet w przypadku narażenia na ekstremalne warunki środowiskowe, agresywne media chemiczne lub duże obciążenia mechaniczne.

Skrzynki przelotowo-rozgałęźne w wykonaniu do stref zagrożonych wybuchem to specjalistyczne obudowy elektryczne, które zostały zaprojektowane tak, aby powstrzymać wszelkie potencjalne źródła zapłonu, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się i powodowaniu szkód. Są one stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem, aby zapewnić bezpieczne i pewne miejsce dla połączeń elektrycznych, a także chronić sprzęt, kable i inne elementy przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Jaką rolę pełnią skrzynki zaciskowe?

Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że skrzynki zaciskowe są krytycznym elementem w obszarach zagrożonych wybuchem. Po pierwsze, są one wykonane z materiałów, które są odporne na konkretne substancje niebezpieczne obecne w środowisku. Obejmuje to materiały takie jak stal nierdzewna, aluminium i włókno szklane, które są w stanie wytrzymać korozyjne działanie ostrych chemikaliów i niebezpiecznych gazów.

Po drugie, skrzynki zaciskowe w wykonaniu przeciwwybuchowym są zaprojektowane tak, aby powstrzymać wszelkie iskry lub łuki, które mogą wystąpić w skrzynce. Osiąga się to za pomocą różnych metod, w tym poprzez zastosowanie barier ognioodpornych, uszczelek przeciwiskrowych i odpowietrzników przeciwwybuchowych. Cechy te współpracują ze sobą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wszelkich źródeł zapłonu, zapewniając bezpieczeństwo personelu i sprzętu.

Poza funkcjami bezpieczeństwa, skrzynki zaciskowe w wykonaniu przeciwwybuchowym oferują również szereg praktycznych korzyści. Zapewniają bezpieczne miejsce dla połączeń elektrycznych, pomagając chronić przed przypadkowymi rozłączeniami i zmniejszając ryzyko awarii elektrycznych. Oferują również dużo miejsca na prowadzenie i organizację kabli, ułatwiając zarządzanie złożonymi systemami elektrycznymi.

Gdzie skrzynki zaciskowe mają zastosowanie?

Z uwagi na lekką konstrukcję z tworzywa sztucznego, dużą odporność na korozję oraz temperaturę skrzynki przelotowo-rozgałęźne znajdują swoje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu w których mamy do czynienia z agresywnymi mediami w obszarach zagrożonych wybuchem.

Jakie są rodzaje skrzynek zaciskowych?

Dostępnych jest kilka różnych typów skrzynek zaciskowych w wykonaniu przeciwwybuchowym, z których każdy jest przeznaczony do stosowania w określonych obszarach zagrożonych wybuchem. Obejmują one skrzynki, które są odpowiednie do stosowania w obszarach z wybuchowymi gazami, pyłami lub cieczami oraz te, które są przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach, takich jak rynek offshore czy górnictwo.

Skrzynki zaciskowe Ex e to urządzenia zaprojektowane do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem w miejscach, gdzie istnieje możliwość powstania iskry elektrycznej lub gorącego ciała. Te skrzynki są wyposażone w specjalne izolatory, które pochłaniają i uziemiają iskry, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się.

Skrzynki zaciskowe Ex i to urządzenia, które zapewniają dodatkową ochronę przed iskrami wewnętrznymi, powstałymi np. w wyniku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wewnątrz skrzynki. Te skrzynki są zbudowane tak, aby zapobiegać przenikaniu iskier do wnętrza skrzynki, chroniąc tym samym otoczenie przed zagrożeniem wybuchem.

Obie te kategorie skrzynek zaciskowych są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, takie jak uszczelnienia i uszczelnienia, które zapobiegają przenikaniu gazów i pyłów do wnętrza skrzynki. Są one również poddawane rygorystycznym testom, aby upewnić się, że spełniają wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa i że są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony.

Ponadto, skrzynki zaciskowe Ex e i Ex i są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co umożliwia dobór odpowiedniego urządzenia do konkretnej aplikacji. Mogą być wyposażone w różne typy zacisków, takie jak zaciski śrubowe, kompresyjne lub zaciski łącznikowe, aby umożliwić łatwe i bezpieczne połączenie przewodów i kabli.

Warto zauważyć, że skrzynki zaciskowe Ex e i Ex i muszą być stosowane zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta. Nieodpowiednie użycie tych skrzynek może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i zagrożenia dla otoczenia. Dlatego ważne jest, aby wybierać wyłącznie sprawdzone i certyfikowane skrzynki zaciskowe oraz aby korzystać z nich zgodnie z instrukcją użytkowania.

Podsumowując

Skrzynki zaciskowe Ex e i Ex i są niezbędnymi urządzeniami w przemyśle i w innych miejscach, w których występują potencjalne zagrożenia wybuchem. Te skrzynki zapewniają odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa, a ich różnorodne konfiguracje i opcje umożliwiają dobór odpowiedniego urządzenia do konkretnej aplikacji. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa, ważne jest, aby korzystać z certyfikowanych skrzynek zaciskowych i stosować się do wymagań i zaleceń producenta.

Responsive image