background

Przerywacz ognia FlameQuench II​™​

Responsive image

Najczęstszą podstawą bezpieczeństwa ochrony procesów przemysłowych przed skutkami wybuchów pyłów jest odciążanie wybuchów. Fike FlamQuench II ™ składa się z  różnych warstw siatki ze stali nierdzewnej,  która pochłania ciepło podczas spalania,  umożliwiając konwencjonalne odciążanie  wewnątrz i na zewnątrz bez uwalniania płomienia oraz zatrzymywania pyłu.

Zalety:

  • technologia przerywaczy ognia z płytami bezpieczeństwa i czujnikami rozerwania,
  • wyprowadzenie wybuchów z aparatów technologicznych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń,
  • wysoka wydajność oraz duże powierzchnie wyprowadzania eksplozji,
  • odpowiednie do odciążania wybuchów pyłów niemetalicznych klasy ST1 i ST2 oraz przy obniżonym ciśnieniu wybuchu ≤ 1,6 bar,
  • możliwość przeprowadzania okresowych przeglądów bez konieczności demontażu
  • urządzenia,
  • antystatyczne osłony zapobiegają osadzaniu na filtrze przeciwogniowym pyłów i kurzu,
  • z otoczenia. Stosowanie osłon wydłuża żywotność urządzenia oraz zapewnia projektową wydajność procesu odciążania wybuchu.
Responsive image