background

System kontroli uziemienia tankowców morskich SEK3

Tankowce morskie ze względu na bardzo dużą ilość paliwa jaką przewożą zaliczają się do instalacji / obiektów o zwiększonym ryzyku, dlatego odprowadzanie ładunków elektrostatycznych podczas rozładunku lub załadunku tankowca paliwami jest bardzo istotną kwestią.

Systemy kontroli uziemienia dedykowane dla tych aplikacji w bezpieczny sposób odprowadzają ładunki elektrostatyczne, które w bardzo dużym stopniu są generowane podczas transferu medium oraz podczas podłączania metalowych ramion nalewczych.

Zasada działania systemu kontroli uziemienia tankowców morskich SEK3

System kontroli uziemienia SEK3 oraz jego zacisk jest dopuszczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Został wyposażony w dwie lampki, które sygnalizują operatorowi o poprawności uziemienia. System w trybie ciągłym monitoruje rezystancję, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości np. utraty uziemienia przez poluzowanie się zacisku lub strącenie go przez pracownika, system wykrywa błąd, wchodzi w tryb BRAK ZEZWOLENIA oraz wysyła sygnał do szafy sterującej w celu zatrzymania procesu.

Składowe systemu kontroli uziemienia:

  • jednostka monitorująca poprawność uziemienia w wykonaniu Ex – posiada dwie lampki sygnalizacyjne oraz bezpotencjałowe styki umożliwiające blokadę procesu w razie braku uziemienia,
  • wyjścia sterujące Ex umożliwiające otwieranie systemu w strefie zagrożonej wybuchem podczas wymiany np. przewodów,
  • certyfikowany zacisk uziemiający ze stali nierdzewnej w wykonaniu Ex,
  • przewód uziemiający o długości 30 m – powłoka przewodu odporna na wiele czynników chemicznych oraz atmosferycznych,
  • komplet dławnic Ex

Certyfikaty systemu kontroli uziemienia tankowców SEK3

  • Ex II 2 G – Ex eb ib q [ib] IIB T4 Gb (dla jednostki monitorującej)
  • Ex II 2 G – Ex eb ib IIB T4 Gb (dla klamry uziemiającej)