background

System kontroli uziemienia instalacji procesowych EKX-4 2-POLE

Do procesów zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi zalicza się między innymi procesy takie jak opróżnianie/napełnianie zbiorników IBC oraz metalowych beczek/zbiorników, przelewanie, dozowanie oraz mieszanie.

Jeżeli w wyżej wymienionych procesach operuje się mediami, które powodują palną atmosferę wybuchową, należy pamiętać o stosowaniu certyfikowanych systemów kontroli uziemienia, które w sposób bezpieczny oraz ciągły odprowadzą ładunki elektrostatyczne do ziemi oraz zmierzą poziom rezystancji.

Zasada działania systemu kontroli uziemienia instalacji procesowych EKX-4 2POLE

Stosując systemy kontroli uziemienia instalacji procesowych EKX-4 2-POLE użytkownik zyskuje wizualne potwierdzenie poprzez zaświecenie zielonej lampki sygnalizacyjnej, że dany zbiornik lub instalacja procesowa posiada rezystancję dopuszczalną do pracy.

W przypadku gwałtownej utraty uziemienia poprzez poluzowanie się zacisku lub strącenie go przez pracownika, system wykrywa błąd, wchodzi w tryb BRAK ZEZWOLENIA oraz wysyła sygnał do szafy sterującej w celu zatrzymania procesu. Może on zostać ponownie uruchomiony tylko i wyłącznie po ponownym założeniu zacisku uziemiającego.Składowe systemu kontroli uziemienia instalacji procesowych EKX-4 2-POLE

  • jednostka monitorująca poprawność uziemienia w wykonaniu Ex posiadająca bezpotencjałowe styki umożliwiające blokadę procesu w razie braku uziemienia oraz uruchomienie sygnalizatora świetlno-dźwiękowego,
  • wyjścia sterujące Ex zgodne z NAMUR umożliwiające otwieranie systemu w strefie zagrożonej wybuchem podczas wymiany np. przewodów,
  • certyfikowany zacisk uziemiający ze stali nierdzewnej w wykonaniu Ex,
  • spiralny przewód uziemiający o różnych długościach lub przewód prosty na samozwijalnej szpuli Ex – powłoka przewodu odporna na wiele czynników chemicznych oraz atmosferycznych,
  • komplet dławnic Ex.

Certyfikaty systemu kontroli uziemienia instalacji procesowych EKX-4 2-POLE

  • Ex II 2 G Ex eb q [ib]
  • Ex II C T4 Gb
  • Ex II 2 D Ex t [ibD] IIIC T80°C Db
  • Zgodność z dyrektywą EU 2014/34/EU (Certyfikat TÜV 11 ATEX 080882)
  • SIL2