background

System kontroli uziemienia elastycznych worków BIG BAG EKX-FIBC

Operowanie substancjami sypkimi w procesach technologicznych, takimi jak np. mąka lub cukier powoduje powstawanie pyłowej, palnej atmosfery wybuchowej. Transport pneumatyczny, mieszanie czy przesypywanie generują bardzo dużą ilość ładunków elektrostatycznych, a w połączeniu z niską energią zapłonu wielu substancji może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.

Aby minimalizować ryzyko zapłonu, jakie może spowodować wyładowanie iskrowe, zaleca się stosowanie aktywnych systemów kontroli uziemienia dla instalacji procesowych oraz nylonowych worków Big Bag, ponieważ w takich najczęściej są pakowane oraz przewożone produkty sypkie.

Ważną kwestią jest, aby worki Big Bag były typu C – oznacza to, że wewnątrz całego worka jest przepleciona metalowa żyłka, która odbiera ładunki elektrostatyczne od medium, które z kolei mogą zostać odprowadzone do ziemi.

W przypadku gwałtownej utraty uziemienia poprzez poluzowanie się zacisku lub strącenie go przez pracownika, system wykrywa błąd, wchodzi w tryb BRAK ZEZWOLENIA oraz wysyła sygnał do szafy sterującej w celu zatrzymania procesu. Może on zostać ponownie uruchomiony tylko i wyłącznie po ponownym założeniu zacisku uziemiającego.

Zasada działania systemu uziemienia elastycznych worków Big Bag EKX-FIBC

System kontroli uziemienia EKX-FIBC dedykowany jest do nylonowych Big Bagów typu C, odprowadza z nich ładunki oraz w sposób ciągły monitoruje rezystancję. System taki wyposażony jest w bezpotencjałowe styki, które rozpoczynają proces napełniania worka lub go przerywają, jeśli podczas napełniania uziemienie zostanie utracone.

Zalety systemu

 • Bieżące monitorowanie poprawności stanu uziemienia podczas realizowanych procesów
 • Blokada procesu w przypadku wykrycia braku uziemienia worków Big Bag
 • Szybka instalacja, łatwe uruchomienie i komfort użytkowania
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL 2)
 • Nowoczesna koncepcja ochrony przeciwwybuchowej (IEPC)

Składowe systemu uziemienia elastycznych worków Big Bag EKX-FIBC

 • Jednostka monitorująca poprawność uziemienia w wykonaniu Ex (posiada bezpotencjałowe styki umożliwiające blokadę procesu w razie braku uziemienia oraz uruchomienie sygnalizatora świetlno-dźwiękowego)
 • Wyjścia sterujące Ex i zgodne z NAMUR umożliwiające otwieranie systemu w strefie zagrożonej wybuchem podczas wymiany np. przewodów
 • Dwa zaciski uziemiające z przewodem (zacisk posiada specjalne zęby nieniszczące materiału worka)
 • Komplet dławnic Ex
 • Opcjonalnie system może zostać wyposażony w moduł pośredni, który umożliwia oddalenie zacisków uziemiających od jednostki monitorującej do 20 m

Certyfikaty systemu uziemienia elastycznych worków Big Bag EKX-FIBC

 • Ex II 2 G – Ex eb ib q IIB T4 Gb
 • Ex II 2 D – Ex ib tb IIIC T80°C Db