background

Zawór przeciwwybuchowy Dual-Flap Isolation (DFI)

Responsive image

Zawór odcinający

Zawór przeciwwybuchowy DFI działa pasywnie (uruchamiany przepływem), co oznacza, że nie jest wymagana żadna energia zewnętrzna do zamknięcia klap zaworu w przypadku wystąpienia deflagracji. Kiedy powietrze procesowe przepływa podczas normalnej pracy, to powietrze ciągnie lub popycha klapy zaworu do otwarcia, umożliwiając przepływ powietrza z procesu do chronionego urządzenia. W przypadku wystąpienia deflagracji w chronionym urządzeniu, wytworzone ciśnienie wybuchu powoduje odwrócenie przepływu powietrza procesowego, zamykając klapy zaworówi uniemożliwiając przedostanie się czoła płomienia deflagracji.

Zawór przeciwwybuchowy DFI został zaprojektowany zgodnie z wymogami NFPA 69 i EN 16477. Główne elementy zaworu obejmują stalową spawaną konstrukcję o dużej wytrzymałości, dwie klapy izolacyjne, zdejmowane włazy inspekcyjne, zespoły zatrzasków klap oraz czujniki wskaźnika położenia zapadki do zatrzymania procesu.

Szeroki zakres zastosowań, nadaje się do prawie każdej aplikacji, znajdzie zastosowanie w niemal każdej branży.

Niezawodny mechanizm podwójnego blokowania

W przeciwieństwie do innych zaworów klapowych, które nie przeszły identycznych testów izolacji płomienia, udowodniono, że wytrzymuje różnice ciśnień i oscylacje, które „popychają i ciągną” zamkniętą klapę.

Elastyczna instalacja

Zajmuje niewielką powierzchnię i może być instalowany w orientacji poziomej i pionowej. Może znajdować się bliżej zbiornika niż pozostałe zawory klapowe.

Szeroki zakres możliwości ochronnych

Jest w stanie wytrzymać wysokie ciśnienia związane z prawie wszystkimi rodzajami pyłów: pyły organiczne ST1 (ziarno, węgiel, cukier, mąka), pyły organiczne ST2 (chemiczne, farmaceutyczne) oraz pyły metali (aluminium, żelazo, cynk i inne stopy ).

Responsive image