background

Zawór przeciwwybuchowy Ventex

Responsive image

Pasywne zawory przeciwwybuchowe Ventex, dostarczane przez firmę Fike, są w stanie zamknąć każdy wybuch w stosunkowo niewielkim odcinku instalacji. Dzięki temu niszcząca siła nie przedostaje się do dalszych części instalacji. Działanie systemu izolacji / odsprzęgania wybuchów jest proste i bardzo skuteczne, bowiem czynnikiem uruchamiającym zawór jest bezpośrednio sam wybuch. 

Nie funkcjonują tutaj żadne czujniki ani podzespoły kontrolne. Siła impetu fali wybuchowej wypycha dociskaną przez sprężynę kulę blokującą, która trwale zamyka przepust. Nacisk sprężyny jest odpowiednio dobrany i przeważyć go może dopiero siła wybuchu.

Responsive image