Menu Zamknij
butla srd - odsprzęganie wybuchu

Odsprzęganie wybuchu SRD

Ryzyko zagrożenia eksplozją w przemyśle występuje na wielu poziomach produkcji, transportu oraz składowania wybuchowych pyłów i gazów.  Znanych jest wiele metod prewencyjnych zapobiegania wybuchów, można podjąć też wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Techniki zabezpieczeń przeciwwybuchowych dzielą się na następujące klasy: odpowietrzanie wybuchów, tłumienie wybuchów oraz izolacja. Odpowietrzanie wybuchów oraz tłumienie wybuchów są stosowane dla zamkniętych brył, aby zabezpieczyć je przed nadciśnieniem. Izolacja wybuchów ma na celu zapobieganie propagacji wybuchów. Poprzez zastosowanie izolacji efekt eksplozji jest ograniczony do sprzętu, gdzie eksplozja ma miejsce.

Chemiczne odsprzęganie-izolacja wybuchów to technika zapobiegająca propagacji płomienia spowodowanego eksplozją poprzez połączone rurociągi. Zapobiega się temu zjawisku wykorzystując barierę proszkową chemiczną. System taki składa się z detektora systemu kontrolnego oraz butli wypełnionej odpowiednim proszkiem, która pracuje pod ciśnieniem i jest wypełniona azotem. Systemy odsprzęgania wybuchów FIKE są umiejscawiane na połączeniach rurociągów. Aby odizolować urządzenia od rozprzestrzeniającej się eksplozji system wykonuje 3 następujące sekwencje zdarzeń: detekcja, inicjacja i izolacja.

Wszystkie te aspekty wpływają na efektywność działania systemu odsprzęgania. Wrzucanie proszku tłumiącego rozpoczyna się kilka milisekund po detekcji. Odpowiednia ilość proszku musi zostać dostarczona w odpowiednim czasie, aby zapobiec propagacji wybuchu. Wybór środka, jak i jego ilość oraz rozmieszczenie muszą zostać dobrane bardzo starannie dla każdej aplikacji, biorąc pod uwagę między innymi prędkość poruszania się płomienia oraz  parametry procesu.

Pin It on Pinterest