background

Tworzywa sztuczne

Pompy zębate do transportu stopionych tworzyw sztucznych

Pompy zębate do transportu stopionych tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych jest jednym z motorów gospodarki. Niezależnie od tego, czy chodzi o opakowania do żywności, czy komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego, tworzywa sztuczne są dziś wszechobecne a nowe formuły zwiększają wydajność i rozszerzają obszary zastosowań tego materiału.

Różnorodność materiałów i procesów produkcyjnych stale rośnie, stawiając przed dostawcami komponentów nowe wymagania. W prawie każdym procesie produkcji polimerów pompy zębate są wykorzystywane do przemieszczania polimeru w zakładach i transportowania go do poszczególnych etapów procesu. Lepkie materiały topliwe stawiają przed pompami bardzo szczególne wymagania. Ze względu na lepkość i parametry procesu, do transportu stopionych polimerów stosuje się wydajne i wytrzymałe pompy o dużej wydajności.

Pompy zębate WITTE są stosowane na przykład w procesach produkcji elastomerów termoplastycznych, takich jak TPE lub TPU, poliamid lub poliester.

Pompy używane w branży tworzyw sztucznych:

W produkcji surowców do wytwarzania tworzyw sztucznych duże pompy są wykorzystywane do opróżniania reaktorów i zbiorników do topienia.

Te tak zwane pompy wyładowcze zasysają stopione tworzywo sztuczne z reaktora do topienia, w którym panuje próżnia. Próżnia jest niezbędna do ekstrakcji rozpuszczalników, które sprawiają, że surowa masa jest płynna. Producenci tworzyw sztucznych potrzebują wielu różnych pomp do produkcji mas surowych, które są dostosowane do odpowiednich tworzyw sztucznych i etapów procesu w zakładzie.