background

Chemia

Pompy zębate dla przemysłu chemicznego

Pompy zębate dla przemysłu chemicznego

Pompy zębate są stosowane w przemyśle chemicznym do transportu i dozowania chemikaliów organicznych i nieorganicznych. Dotyczy to pokonywania odległości i strat w rurach, dozowania dokładnych ilości lub zwiększania ciśnienia. Transportowane media często mają właściwości, które narażają materiał i komponenty wchodzące w kontakt z mediami na ekstremalne obciążenia. Ponadto niektóre typy pomp chemicznych są często używane w obszarach zagrożonych wybuchem, tzw. strefach Ex w zakładach chemicznych.

Wymagana jest tutaj wyjątkowa ostrożność, ścisła kontrola i najwyższa jakość. Niezakłócona i bezpieczna praca może być często realizowana tylko dzięki specjalnym materiałom i technologicznemu know-how. Oferujemy różnorodne rozwiązania dla przemysłu chemicznego i innych gałęzi przemysłu.


Pompy chemiczne WITTE dla przemysłu chemicznego

Pompy są niezbędne przy budowie i eksploatacji zakładów chemicznych. Szeroka gama pomp chemicznych służy do transportu i dozowania cieczy, chemikaliów lub olejów.

WITTE dostarcza szeroką gamę pomp dla przemysłu chemicznego, obejmującą różnorodne zastosowania. Pompy zębate WITTE są szczególnie odpowiednie do łatwej konserwacji w zakładach chemicznych. Pompy chemiczne składają się zwykle tylko z dwóch ruchomych części, kół zębatych.

Szczególnie w przemyśle chemicznym istotne jest zapewnienie maksymalnej niezawodności procesu i dostępności instalacji. Dlatego podczas projektowania naszych pomp nasi inżynierowie zawsze zwracają szczególną uwagę na unikanie ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa instalacji, ludzi i środowiska.

Pompy używane w przemyśle chemicznym: