background

Urządzenia w wykonaniu górniczym

Responsive image

Urządzenia dla obszarów o wysokim ryzyku eksplozji metanu / lub o wysokim występowaniu pyłów palnych

Zjawisko występowania gazów palnych takich jak metan spotykane jest w szczególności w kopalniach. Powietrze wzbogacone o metan i pył węglowy może w przypadku zapłonu doprowadzić do niezwykle gwałtownych wybuchów. Dlatego też zawartość metanu w atmosferze w kopalniach jest stale monitorowana. Urządzenia mobilne służące do komunikacji są praktycznymi narzędziami do planowania środków zaradczych, jeśli system monitorowania zgłosi naruszenie wartości dopuszczalnych. Aby zagwarantować, że urządzenie nie stanie się w takim przypadku źródłem zapłonu, musi spełniać jasno określone wymagania. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane w ten sposób aby spełniać najwyższy poziom bezpieczeństwa i umożliwiają ich użytkowanie w strefia I M1 wg. Dyrektywy ATEX.

Smartfon IS530.M1

Czytaj więcej
Smartfon IS540.M1

Czytaj więcej
Tablet IS930.M1

Czytaj więcej
Czytnik kodów kreskowych
IS-TH1xx.M1

Czytaj więcej
Kamera termowizyjna ISTC1A.M1

Czytaj więcej
Responsive image