background

Urządzenia do strefy 1/21

Responsive image

Urządzenia dla obszarów o wysokim ryzyku eksplozji i / lub o wysokim występowaniu pyłów palnych

W obszarach zagrożonych wybuchem urządzenia telekomunikacyjne w wykonaniu Ex są bezwzględnie wymagane. Nasze telefony komórkowe, smartfony, tablety czy urządzenia wielofunkcyjne są między innymi certyfikowane zgodnie z Dyrektywą ATEX i dopuszczone do pracy w strefie 1 dla gazów i strefy 21 dla pyłów. Nasze urządzenia mogą być zatem stosowane w miejscach, w których podczas normalnej pracy może wystąpić ryzyko wybuchu.

Telefon IS120.1

Czytaj więcej
Telefon IS330.1

Czytaj więcej
Smartfon IS530.1

Czytaj więcej
Smartfon IS540.1

Czytaj więcej
Tablet IS930.1

Czytaj więcej

Czytnik kodów kreskowych
IS-TH1xx.1

Czytaj więcej
Smartwatch IS-SW1.1

Czytaj więcej
Kamera termowizyjna ISTC1A.1

Czytaj więcej
Mikrofonogłośnik IS-RSMG2

Czytaj więcej
Tablet HMT-1Z1

Czytaj więcej
Responsive image