background

Pompa zębata Dudek ze sprzęgłem magnetycznym

Responsive image

Zastosowanie:

 • przede wszystkim tam, gdzie tłoczone są materiały niebezpieczne dla człowieka i środowiska, które nie mogą przedostać się do atmosfery,
 • wszędzie tam, gdzie zastosowanie powszechnie używanych standardowych uszczelnień stwarza problemy i prowadzi do nieszczelności – utwardzanie tłoczonego medium przy kontakcie z atmosferą co powoduje:
  • rozrywanie pakunków uszczelnienia,
  • porysowanie gładkich powierzchni uszczelnienia mechanicznego,
  • sprężyny uszczelnienia mechanicznego zostają zablokowane i przestają spełniać swoją funkcję,
 • niedostosowanie tłoczonego medium do pierścieni „O” uszczelnienia mechanicznego w dziedzinach, gdzie niedopuszczalne są żadne przecieki,
 • wszędzie tam, gdzie konserwacja i wymiana konwencjonalnych uszczelnień jest zbyt kosztowna ze względu na drogi czas postoju,
 • wszędzie tam gdzie konserwacja systemów chłodzenia uszczelnień jest niemożliwa lub niepożądana

Zalety pomp zębatych Dudek-Pumpen ze sprzęgłem magnetycznym:

 • całkowity brak wycieków, ponieważ nie występuje żadne uszczelnienie;
 • pompa jest całkowicie hermetyczna;
 • zapewnia ochronę człowiekowi i środowisku;
 • możliwa jest wysoka lepkość przetłaczanego medium;
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy za pomocą nastawialnego zaworu przelewowego;
 • pompa samozasysająca;
 • zapewnienie równomiernego przepływu;
 • długotrwała bezawaryjna praca;
 • jako opcja z płaszczem grzewczym.
Responsive image