background

Pompa zębata Dudek ze sprzęgłem magnetycznym

Responsive image

1. Charakterystyka

Pompa zębata ze sprzęgłem magnetycznym jest całkowicie hermetyczna, co sprawia, że nie występują żadne wycieki podczas normalnej pracy pompy. Doskonale sprawdzi się do tłoczenia aplikacji o wysokiej lepkości.  

2. Budowa

Budowa naszych pomp sprawia, że mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie zastosowanie powszechnie używanych, standardowych uszczelnień stwarza problemy i prowadzi do nieszczelności oraz tam, gdzie konserwacja i wymiana konwencjonalnych uszczelnień jest zbyt kosztowna ze względu na drogi czas postoju. Jako opcję można doposażyć pompę w płaszcz grzewczy.

3. Przeznaczenie

Pompy zębate DUDEK ze sprzęgłem magnetycznym są stosowane przede wszystkim tam, gdzie tłoczone są materiały niebezpieczne dla człowieka i środowiska, które nie mogą przedostać się do atmosfery.

4. Zalety

Stosując pompy zębate DUDEK ze sprzęgłem magnetycznym mamy gwarancję bezpieczeństwa pracy za pomocą nastawialnego zaworu przelewowego. Pompa zapewnia równomierny przepływ i długotrwałą oraz bezawaryjną pracę.


Zastosowanie:

 • przede wszystkim tam, gdzie tłoczone są materiały niebezpieczne dla człowieka i środowiska, które nie mogą przedostać się do atmosfery,
 • wszędzie tam, gdzie zastosowanie powszechnie używanych, standardowych uszczelnień stwarza problemy i prowadzi do nieszczelności – utwardzanie tłoczonego medium przy kontakcie z atmosferą co powoduje:
  • rozrywanie pakunków uszczelnienia,
  • porysowanie gładkich powierzchni uszczelnienia mechanicznego,
  • sprężyny uszczelnienia mechanicznego zostają zablokowane i przestają spełniać swoją funkcję,
 • niedostosowanie tłoczonego medium do pierścieni „O” uszczelnienia mechanicznego w dziedzinach, gdzie niedopuszczalne są żadne przecieki,
 • wszędzie tam, gdzie konserwacja i wymiana konwencjonalnych uszczelnień jest zbyt kosztowna ze względu na drogi czas postoju,
 • wszędzie tam, gdzie konserwacja systemów chłodzenia uszczelnień jest niemożliwa lub niepożądana.

Dodatkowe zalety pomp zębatych Dudek-Pumpen ze sprzęgłem magnetycznym:

 • całkowity brak wycieków, ponieważ nie występuje żadne uszczelnienie;
 • pompa jest całkowicie hermetyczna;
 • zapewnia ochronę człowiekowi i środowisku;
 • dopuszczalna jest wysoka lepkość przetłaczanego medium;
 • zapewnia bezpieczeństwo pracy, dzięki nastawialnemu zaworowi przelewowemu;
 • pompa samozasysająca;
 • zapewnia równomierny przepływ medium;
 • długotrwała, bezawaryjna praca;
 • jako opcja z płaszczem grzewczym.
Responsive image