background

Płytka bezpieczeństwa LO-V (HIG)

Responsive image

Płytka bezpieczeństwa typu LO-V jest urządzeniem przeznaczonym do łagodzenia niepożądanych warunków ciśnienia. Płytka może działać w dwóch kierunkach przepływu (jest płytką działającą jednocześnie na dwa ciśnienia – niezależnie dla każdej ze stron). Może wykonywać zadania dwóch różnych płytek bezpieczeństwa w zakresie ochrony procesu lub zbiornika przed skutkami implozji i nadciśnienia.

Zalety:

  • Unikatowa konstrukcja rozerwania na patencie firmy Fike
  • Minimalne ciśnienie rozerwania 1″ słupa wody
  • Montaż w uchwytach typu bolt-type lub bezpośrednio pomiędzy króćce
  • Niefragmentująca
  • Opcjonalne rozerwanie jednokierunkowe

KONSTRUKCJA: ROZMIARY: ZAKRES CIŚNIENIA ROZERWANIA:
dwukierunkowa, ultra niskie ciśnienie rozerwania 3-8 cala // 80-200mm od 0.21 barg do 8.6 barg
Atrybuty wydajności Media procesowe Montaż
Współczynnik pracy Brak fragmentacji Wykonanie sanitarne Para/gazy Bolted type
rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks
A 80% B 90% TAK TAK TAK TAK
Responsive image