background

Płytka bezpieczeństwa AGT SC

Responsive image

AGT SC jest płytką bezpieczeństwa zaprojektowaną specjalnie dla europejskiego przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i rozlewniczego oraz biotechnologicznego. Pozwala na znaczne obniżenie kosztów, poprzez uniknięcie konieczności przestrzegania przepisów PED (Dyrektywa Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE). Posiada natychmiastowe, pełne otwarcie obszaru nadciśnieniowego w celu ochrony urządzeń, zbiorników, systemów i ludzi przed nadciśnieniem przekraczającym 0.5 barg.

Zalety:

  • Idealna do zabezpieczenia zbiorników ciśnieniowych
  • Redukcja kosztów poprzez stałe ciśnienie otwarcia poniżej 0.5 barg (dyrektywa urządzeń ciśnieniowych)
  • Prosty montaż w standardowych uchwytach farmaceutycznych

KONSTRUKCJA: ROZMIARY: ZAKRES CIŚNIENIA ROZERWANIA:
niskociśnieniowa płytka farmaceutyczna o stałym ciśnieniu rozerwania 2”, 3”, 4” (ASME BPE), 40 mm (DIN 32676) od 400 do 499 mbarg przy temperaturze 22° C
Atrybuty wydajności Media procesowe Montaż
Współczynnik pracy Brak fragmentacji Odporność na podciśnienie Wykonanie sanitarne Odpornosć na pulsację Ciecze Para/gazy Triclamp
rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks rupture disks
95% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Responsive image