background

Mikser kolorów COLORex

Responsive image

To urządzenie, które umożliwia mieszanie i barwienie produktu w linii za pomocą pulweryzatora. Pozwala to na zrezygnowanie z mieszalników szybkoobrotowych, których obsługa jest kosztowna i czasochłonna. Jednocześnie eliminuje także czas potrzebny na czyszczenie innego elementu linii.

COLORex można wykorzystywać do większości polimerów, utrzymując maksymalną wydajności na poziomie 907 kg/h. Barwienie może być realizowane na materiałach naturalnych oraz żywicach pierwotnych. Mikser może również pracować jako urządzenie „stand alone” wraz z systemem ładowania i wieloma podajnikami.

Responsive image