background

Pulweryzator REC 100

Responsive image

Kriogeniczny system pulweryzacji. Wykorzystuje ciekły azot do chłodzenia procesu na etapie podawania i mielenia materiału wsadowego. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum ryzyko stopienia materiału.

Responsive image