background

System filtracji o dużej wydajności dla procesów wytłaczania

Responsive image

Po stronie wlotowej zoptymalizowane kanały przepływowe dzielą stopiony strumień materiału do wnęk ekranu.

W automatycznym cyklu czyszczenia zanieczyszczenie jest usuwane z jednej wnęki ekranu na raz przez wypełnianie ekranu polimerem. Podczas tego procesu pozostałe trzy wnęki sitowe pozostają w pozycji produkcyjnej, zapewniając ciągłość operacji

Korzyści:

  • Skuteczne uszczelnienie
  • Ulepszone odpowietrzanie
  • Lepsze odwodnienie
  • Uproszczona wymiana zbiorników
  • Ułatwiony dostęp
  • Bezpieczne działanie

Responsive image