background

System kontroli przepełnienia cystern samochodowych EUS-2

Kontroler EUS-2

Kontroler EUS-2 jest centralną częścią systemu zapobiegania przepełnieniu zgodnie z europejską Dyrektywą 94/63/WE i amerykańskim API RP 1004 oraz jest kompatybilny z cysternami na całym świecie mimo różnorodności ich wyposażenia.

Urządzenie spełnia wymagania europejskich norm serii EN 60079 oraz dopuszczone jest do pracy w 1 strefie zagrożenia wybuchem.

Zasada działania systemu kontroli przepełnienia EUS-2

System EUS-2 podłączany jest do cysterny poprzez wielożyłowy przewód zakończony wtyczką. Monitoruje on czujniki poziomu cieczy w przedziałach / komorach cystern, połączenie uziemiające cysterny oraz instalacje odzysku oparów. Jeżeli wszystkie warunki bezpiecznego załadunku są spełnione, system zezwoli wówczas na rozpoczęcie procesu napełniania, natomiast w przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu np. utraty uziemienia cysterny, system EUS-2 natychmiastowo zatrzyma proces.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz informacji systemowych / błędów oraz w sygnalizację świetlną w postaci dwukolorowej lampki LED. Kolor zielony lampki świadczy o tym, że napełnianie jest dozwolone, natomiast kolor czerwony nie zezwala na transport medium.

Zalety systemu

 • Kompatybilność z cysternami na całym świecie
 • Dopuszczenie do użytkowania w 1 strefie zagrożenia wybuchem (IIB)
 • Wykonanie Ex zgodne z normami związanymi z Dyrektywą Europejską 94/9/EC (ATEX 95)
 • Wysoki zakres temperaturowy pracy od –40C do +60C
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL 2)
 • Nowoczesna koncepcja ochrony przeciwwybuchowej – możliwość otwierania pokrywy podczas pracy
 • Szybka instalacja, łatwe uruchomienie i komfort użytkowania

Składowe systemu kontroli przepełnienia EUS-2

 • Jednostka monitorująca poprawność przepełnienia, uziemienia oraz kontroli oparów w wykonaniu Ex
 • Wielożyłowy przewód zakończony specjalną wtyczką
 • Uchwyt do odwieszania wtyczki
 • Skrzynka pośrednicząca
 • Tester do sprawdzania poprawności działania systemu

Certyfikaty systemu kontroli przepełnienia EUS-2

 • Ex II 2 [1] G
 • Ex e ib q [ia Ga] IIB T4 G
 • Certyfikat badania typu WE – TÜV 13 ATEX 13212