Menu Zamknij

Zaczekaj, nasza strona się ładuje...

PANEL KONTROLNY - System detekcji iskier AN6400

System detekcji iskier jest stosowany w systemach, w których stosowany jest transport pneumatyczny cząsteczek oraz gdzie występuje ryzyko powstania pożaru lub eksplozji. Można tu wyróżnić systemy transportujące materiały, takie jak: trociny, włókna celulozowe, pyły chemiczne, składniki żywnościowe, leki lub inne palne materiały. Są one również stosowane w systemach, gdzie występują spaliny spawalnicze, w których tlące cząsteczki
lub gorący materiał mogą być przenoszone wraz ze spalinami.

AN6400 posiada możliwość rozbudowy do 64 stref, ale jest konkurencyjny także dla systemów posiadających nawet tylko jedna strefę.

Modułowa konstrukcja zapewnia, ze płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

panel kontrolny detekcja iskier corona
panel kontrolny detekcja iskier corona

Każda strefa posiada swój własny procesor, dzięki czemu dodanie każdej kolejnej nie powoduje zwolnienia systemu. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania nie ma potrzeby stworzenia ogromnej centralnej jednostki sterującej w przypadku, gdy na instalacji są jedna, dwie czy trzy strefy. Dodawanie kolejnych stref jest bardzo proste: moduły odpowiedzialne za strefy można zamontować na szynie DIN, a przewody połączyć za pomocą złącz typu plug in.

AN6400 jest najbardziej wszechstronnym systemem dostępnym na rynku. Potrafi monitorować do 64 stref i pozwala na zidentyfikowanie każdego detektora iskier w strefie. W każdej strefie można również monitorować przełączniki odpowiedzialne za przepływ wody, ciśnienie wody lub systemy grzewcze linii wodnej, a także detektory ciepła. Po wykryciu alarmu system jest w stanie rozróżnić, czy jest on spowodowany wykryciem iskry czy ciepła, co skutkuje wykonaniem różnych działań prewencyjnych, takich jak: natryskiwanie wody, zamykanie przepustnicy, zamykanie kolektora pyłu itp.

AN6400 przechowuje wszystkie zdarzenia w pamięci  są one opatrzone datą i godziną, w których wystąpiły. Zdarzenia można wygodnie przeglądać na wyświetlaczu LCD wbudowanym w panel sterowania. Detektor iskier Hansentek AN6400 automatycznie przeprowadza funkcjonalny test czułości detektorów. Gdy detektory są zamontowane naprzeciwko siebie można automatycznie lub ręcznie wykonać test w rzeczywistych warunkach eksploatacji na całej szerokości kanału i poprzez obie soczewki detektorów.

Pin It on Pinterest