Menu Zamknij

Zaczekaj, nasza strona się ładuje...

detektor iskier corona

DETEKTORY 120-1 WYSOKA CZUŁOŚĆ

SYSTEMY DETEKCJI ISKIER najczęściej stosuje się dla zabezpieczenia urządzeń tnących, przenośników taśmowych czy linii transportu pneumatycznego materiałów sypkich (np. wióry, trociny, włókna celulozowe), gdzie występuje ryzyko eksplozji lub zapłonu.

Nasz system złożony jest z trzech podstawowych elementów. Pierwszym z elementów jest detektor, bardzo czuły na promieniowanie cieplne emitowane przez rozgrzane lub płonące cząsteczki. Detektor otrzymuje sygnał optyczny, który zamienia na sygnał cyfrowy. Ten z kolei jest przekazywany do szafy sterującej, w której jest przetwarzany i przekazywany do systemu gaśniczego w celu uruchomienia dyszy.

Detektor reaguje na gwałtowne zmiany w sygnale optycznym, co w szczególności przydatne jest przy monitorowaniu kanału transportującego szybko przemieszczające się materiały sypkie. Powodem stosowania systemu jest zapewnienie w procesie transportu obszaru, w którym eliminowane jest zagrożenie wystąpienia niezauważonej iskry.

Zazwyczaj zaleca się stosowanie dwóch lub większej liczby detektorów w celu zapewnienia pełnego przeglądu pasa transportu.

Detektory iskier Hansentek charakteryzują następujące cechy skuteczności:

  • Detektory iskier są nezwykle wrażliwe na bardzo małe ilości energii promieniowania
  • Ich odpowiedź jest szybsza niż z jakikolwiek innego rodzaju detektora
  • Są zoptymalizowane do widzenia spektrum widma bliskiej podczerwieni
  • Czas reakcji poniżej 1 milisekundy
  • Szerokie pole widzenia
detektor iskier corona

Pin It on Pinterest